KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Undersøgelse i gang

Evaluering af ’Læring, der ses’

Frederiksberg og Københavns Kommuner har sat et projekt i gang, der skal skabe differentierede og inkluderende læringsmiljøer. Målet er at sikre læring, inklusion og social udvikling for alle eleverne på de to kommuners skoler. Projektet er finansieret af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og evalueres af KORA.

Udskriv Del på
Projektperiode: April 2016 - januar 2018
Modelfoto: Ricky John Molloy/KORA

Baggrund

Projektet omfatter de to kommuners 79 folkeskoler og alle skolernes mellemtrin. På hver skole er der udpeget didaktiske vejvisere, der skal understøtte praksisændringen, og både vejvisere og skolernes ledelse har gennemført et kompetenceudviklingsforløb. Kompetenceudviklingen af ledere og didaktiske vejvisere har forløbet som to parallelle spor, med op til flere fælles sessioner. Ændringen i pædagogisk praksis betyder, at undervisningen skal tage afsæt i klare mål for læring, og at følgende elementer skal ses i en sammenhæng:

  • Målstyret læring (for eksempel, at mål er synlige og kendte for eleverne)
  • Differentiering (for eksempel, at læringsmål er tydelige i forhold til mulighed for forskellig grad af målopfyldelse)
  • Progressionsvurdering (for eksempel, at eleverne forstår og kan fortælle om progressionen i egen læring)
  • Feedback (for eksempel, at eleverne kan modtage og anvende feedback fra læreren/pædagogen)
  • Evaluering (for eksempel, at eleverne tager aktivt del i evalueringen af undervisningen)
  • Inkluderende læringsmiljøer.

Formål

KORAs evaluering fokuserer for det første på at afdække, om der sker en ændring i praksis, og hvad der henholdsvis fremmer og hæmmer praksisændringen. Derudover undersøges ledernes og de didaktiske vejviseres udbytte af kompetenceudviklingen. For at nyttiggøre evalueringen i projektet er der midtvejs i forløbet særligt fokus på, hvad der fremmer og hæmmer implementeringen.

Metoder

I evalueringen kombineres kvalitative og kvantitative metoder. Der gennemføres spørgeskemaundersøgelser blandt henholdsvis ledere, didaktiske vejvisere og pædagogiske medarbejdere på alle skoler. På seks udvalgte skoler gennemføres der desuden interview med ledere, didaktiske vejvisere og pædagogiske medarbejdere.

Hvem finansierer: A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal
Vidensområde: Børn og unge