KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Undersøgelse i gang

Hvad er konsekvenserne af epilepsibehandling?

KORA undersøger sundhed, dødelighed og socialøkonomiske forhold blandt patienter med epilepsi i Danmark. Evalueringen skal bidrage til at kortlægge konsekvenserne af den eksisterende epilepsibehandling herhjemme.

Udskriv Del på
Projektleder: Jakob Kjellberg
Projektperiode: Juni 2015 - juni 2018

Baggrund

Mennesker med epilepsi er generelt dårligere stillede end gennemsnittet af befolkningen – både når det gælder almen sundhed, økonomi og beskæftigelse. De har desuden større problemer i parforholdet end andre. Dette projekt skal bidrage med viden om, hvorfor det forholder sig sådan, og hvordan epilepsien bedst kan behandles og rehabiliteres, så den giver så få konsekvenser som overhovedet muligt.

Formål

KORA undersøger forekomsten af alle patienter, der siden 1980’erne har fået diagnosen epilepsi, og vurdere familiemæssige, sociale, behandlingsmæssige og sygdomsmæssige konsekvenser. Det vil yderligere blive vurderet, hvilke faktorer der er medvirkende til optimale og suboptimale forløb, samt om der er regionale forskelle i håndteringen af patienterne. Kortlægningen kan bidrage til øget opmærksomhed på epilepsi samt give mulighed for et bedre beslutningsgrundlag til håndtering af patienter med epilepsi. I sidste ende er målet at bidrage til at forbedre forholdene for og behandlingen af epilepsipatienter.

Metoder

Registerbaserede analyser.

KORAs andel i projektet

KORA er ansvarlig for de sundhedsøkonomiske analyser, mens Rigshospitalet står for de kliniske analyser.

Hvem finansierer: Epilepsiforeningen
Samarbejdspartner(e): Poul Jennum, Glostrup Hospital, og Københavns Universitet
Vidensområde: Sundhed
Kontakt

Jakob Kjellberg

Professor, programleder for Sundhed

4280 1915 / jakj@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev