KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Undersøgelse i gang

Evaluering af Boost – Innovativ skole i Helsingør

Helsingør Kommune har med støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine MC-Kinney Møllers Fond til almene Formaal iværksat et kompetenceløft af skolesystemet. Det skal styrke elevernes kompetencer inden for innovation, så de rustes til fremtidens job, teknologier og globale udfordringer. KORA evaluerer projektet. 

Udskriv Del på
Projektmedarbejdere: Lasse Hønge Flarup
Projektperiode: Juni 2015 - juli 2018
Modelfoto: Ricky John Molloy/KORA

Baggrund

Helsingør Kommune har iværksat et projekt, der dels har fokus på at styrke elevernes innovationskompetencer, trivsel, motivation og faglighed, og dels har fokus på at styrke det pædagogiske personales faglige, didaktiske og pædagogiske kompetencer samt at øge deres arbejdsglæde.

Det skal ske ved at uddanne alt pædagogisk personale i at arbejde med innovation i skolen med afsæt i ’Design to Improve Life’-kompasset, som er en struktureret metode til innovation.

Derudover uddannes skoleledelserne i ledelse af forandrings- og innovationsprocesser, og de lærere, der mangler undervisningskompetencer (linjefag) i de fag, de underviser i, skal opkvalificeres.

Formål

KORAs evaluering fokuserer for det første på at afdække, hvordan elevernes trivsel, faglighed og motivation udvikler sig i løbet af projektet.

For det andet skal KORA undersøge udviklingen i det pædagogiske personales faglighed, de didaktiske og pædagogiske kompetencer og i arbejdsglæden. For det tredje skal evalueringen belyse den ændrede praksis på skolerne.

Metoder

I evalueringen kombineres kvalitative og kvantitative metoder.

Der gennemføres for det første en spørgeskemaundersøgelse blandt lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere tre gange i projektforløbet. Spørgeskemaundersøgelsen baseres på en forandringsteoretisk workshop med deltagere fra Helsingør Kommune og professionshøjskolen Metropol, der er ansvarlig for kompetenceudviklingen i projektet.

For det andet gennemføres interview (fokusgruppe og individuelle interview) med elever fra henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling.

For det tredje gennemføres der kvantitative analyser af forskellige registerdata.

 

Hvem finansierer: A. P. Møller fonden
Vidensområde: Børn og unge