KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Undersøgelse i gang

Evaluering af Professionelle Læringsfællesskaber

Aarhus og Randers Kommuner ønsker med inspiration fra Ontario i Canada at udvikle professionelle læringsfællesskaber i folkeskolen. KORA evaluerer projektet, som er finansieret af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Udskriv Del på
Projektperiode: April 2016 - juni 2018

Baggrund

Aarhus og Randers Kommuner har søsat et projekt, der har fokus på at øge elevernes læring og trivsel. Det skal ske gennem udvikling af professionelle læringsfællesskaber. I de professionelle læringsfællesskaber skal der løbende arbejdes med systematisk opsamling, undersøgelse og vurdering af læringsdata, og skolens ledelse skal vurdere, om indsatsen har den ønskede effekt. For at understøtte udviklingen af praksis er alle ledere og pædagogiske medarbejdere blevet uddannet i professionelle læringsfællesskaber. Alle skoler i Randers Kommune deltager. I Aarhus Kommune deltager alle skoler i to områder.

Formål

KORAs evaluering fokuserer for det første på at afdække udviklingen af de professionelle læringsfællesskaber - herunder brugen af målstyret læring, brugen af progressionsvurderinger i forhold til elevernes læring, brugen af feedback og samarbejdet mellem pædagoger og lærere i teams. For det andet undersøges udviklingen i elevernes læring og trivsel, og for det tredje undersøges det, hvilket udbytte ledere og pædagogiske medarbejdere har fået af kompetenceudviklingen.

Metoder

I evalueringen kombineres kvalitative og kvantitative metoder. Der gennemføres en spørgeskemaundersøgelse blandt henholdsvis ledere, pædagogiske medarbejdere og elever på de 32 deltagende skoler to gange i projektforløbet. På fire udvalgte skoler gennemføres der interview med henholdsvis ledere, pædagogiske medarbejdere og elever, samt kvantitative analyser af forskellige registerdata om elevernes læring og trivsel.

Hvem finansierer: A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal
Vidensområde: Børn og unge