KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Undersøgelse i gang

Klarhed over brugerinddragelse

Den offentlige sektor får mere og mere fokus på at inddrage borgerne i beslutninger, pleje og behandlinger i sundhedsvæsenet. Brugerinddragelse er uden tvivl nyttigt, godt og relevant. Der mangler imidlertid klarhed over, hvad de forskellige aktører mener med brugerinddragelse. Og klarhed over, hvad der virker.

Udskriv Del på
Projektleder: Grete Brorholt
Projektmedarbejdere: Nanna Friche og Helle Hygum Espersen
Projektperiode: Januar 2015 - december 2018

Baggrund

I de seneste år har sundhedssektoren foretaget en ’brugerinddragende vending’, hvor patienter i stigende grad bliver sat i centrum for deres egen behandling.

Men hvad taler vi om, når vi siger ’brugerinddragelse’, og taler vi egentlig om det samme? Er det det samme, ’som vi har sagt i 20 år’, eller er der tale om en ny form for brugerinddragelse? Hvilke håb om øget effektivitet, kvalitet og produktivitet kan ’brugerinddragelse’ indfri, og hvilke problemer skaber det, når brugerinddragelse forvaltes forskelligt?

Dette projekt skal afdække og præcisere den praksis og de forståelser af brugerinddragelse, der er i spil på hospitalerne lige nu.

Projektets fundament er et litteraturstudie af kvalitative studier, der er foretaget i Danmark, Norden og engelsksprogede lande siden 2004. Litteraturstudiet skal sammen med interview med relevante aktører føre frem til en afklaring af begrebet ’brugerinddragelse’ og relaterede begreber. Desuden skal projektet afdække, hvilke redskaber der primært bruges til individuel og organisatorisk brugerinddragelse – samt forskellige aktørers forventninger til brugerinddragelse.

Studiet kan danne grundlag for senere praksisnære analyser samt formidlingsrelevant viden om en ’brugerinddragende vending’.
Forsøgsvis inddrages et brugerpanel bestående af tidligere patienter og pårørende i projektet.

Formål

Undersøgelsen skal afdække forståelser inden for brugerinddragelse i sundhedssektoren og opdatere den viden, som KORA allerede har inden for feltet.

Metoder

Studiet er et dokumentstudie, som bygger videre på KORAs ekspertise og andre centrale aktørers indsigter på området og skaber grundlag for yderligere studier og analyser.

Der foretages et litteraturstudie over dansk, engelsksproget og nordisk litteratur siden 2004.

Der foretages interview med relevante, centralt placerede aktører.

Som forsøg inddrages et brugerpanel af patienter i forskningen.

Hvem finansierer: KORA
Vidensområde: Sundhed