KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Undersøgelse i gang

Giver færre sager hos sagsbehandleren færre udgifter?

Herning har etableret et nyt program for arbejdet med udsatte børn og unge. Blandt andet skal socialrådgiverne have væsentligt færre sager, følge sagerne tættere, og skal gå efter netværksanbringelser fremfor institutionsanbringelser. Målet er både at spare penge og at levere bedre kvalitet. KORA skal evaluere arbejdet.

Udskriv Del på
Projektmedarbejdere: Hans Skov Kloppenborg og Mads Bonde Ubbesen
Projektperiode: Januar 2014 - oktober 2017

Projektet hedder Sverigesprogrammet, da det er inspireret af Sveriges måde at arbejde med udsatte børn og unge. I Sverige er udgifterne til anbringelser af udsatte børn og unge væsentligt lavere end i Danmark. Samtidig er der ikke noget, der tyder på, at kvaliteten i den svenske indsats er dårligere end i den danske indsats.

I Sverige er der stort fokus på, at indsatserne er vidensbaserede, og at de er så tæt på ’normalen’ som muligt. Det betyder blandt andet, at institutionsanbringelser som udgangspunkt er til behandling og af kort varighed, og at man foretrækker hjemmebaserede indsatser eller netværks- og plejefamilieanbringelser. Samtidig er der tæt opfølgning på sagerne, og der er få sager pr. sagsbehandler.

Formål

KORAs evaluering af Sverigesprogrammet i Herning har fokus på, hvad det betyder, at rådgiverne får færre sager pr. medarbejder og derfor kan have en tættere opfølgning på deres sager. Betyder det fx, at det lykkes at flytte udsatte børn og unge til mindre indgribende indsatser? Derudover ser vi også på, om det lykkes at hente den forudsatte besparelse, uden at det går ud over kvaliteten af indsatsen.

Metode

Evalueringen baseres blandt andet på registreringer af antal anbragte børn og unge, brugen af forskellige foranstaltninger mv. Derudover følges udviklingen i børnenes trivsel via SDQ-målinger i projektperioden.

Endelig gennemføres interview med medarbejderne i Sverigesteamet i Herning – rådgivere, psykologer og sundhedsplejersker, ledere samt de udsatte børn og unge.

Hvem finansierer: Samarbejde mellem Herning Kommune og KORA.
Samarbejdspartner(e): Metodecentret, der specifikt evaluerer Sveriges-teamets afprøvning af metoder til netværksarbejde.
Vidensområde: Børn og unge og Økonomi og administration