KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Undersøgelse i gang

Velfærdsteknologi i pleje og omsorg

Teknologiske løsninger er et centralt omdrejningspunkt i moderniseringen af den offentlige sektor, og især på social- og sundhedsområdet er brugen af velfærdsteknologi udbredt. Men hvordan påvirker det de sundhedsansattes opfattelse af deres arbejde og relationerne til borgerne? Det skal et nyt projekt belyse.

Udskriv Del på
Projektperiode: Februar 2015 - december 2017

Baggrund

Velfærdsteknologi bidrager til omfattende omorganiseringer og forandringer af arbejdet på social- og sundhedsområdet.

Nye undersøgelser peger på, at velfærdsteknologier også forandrer de sociale relationer i arbejdet og dermed påvirker de ansattes faglighed, arbejdsindhold, samarbejdsrelationer og relationer til borgere og pårørende.

Mødet med mennesker, kommunikation og kontakt er en vigtig kilde til mening og identitet i sundheds- og omsorgsarbejdet. Teknologiske løsninger berører altså helt centrale forhold for mange faggrupper. Det gælder også for social- og sundhedshjælpere og assistenter, sygeplejersker, fysioterapeuter og ergoterapeuter, som denne undersøgelse særligt fokuserer på.

Formål

Forskningsprojektet skal udvikle viden om, hvordan brug af velfærdsteknologier påvirker ansattes identitet og opfattelse af omsorgs- og plejearbejde. Desuden er formålet at skabe viden om, hvordan man kan organisere brugen af velfærdsteknologier, så det både skaber gode velfærdsløsninger og et godt psykisk arbejdsmiljø.

Der fokuseres på to typer af teknologier, som har meget forskellig indflydelse på arbejdet:

  • Robotisering af forskellige plejekrævende aktiviteter såsom bad, rengøring og toilette.
  • Telemedicinske løsninger, der anvendes til monitorering, behandling og pleje i eget hjem eller plejebolig.

Metoder

Projektet gennemføres via studier på plejehjem, i ældreplejen og i specialiserede medicinske enheder. Hovedvægten er på etnografiske feltstudier af det praktiske, teknologiunderstøttede arbejde kombineret med dybdegående interviews, der afdækker betydningen for opfattelse af faglig identitet, mening og anerkendelse.

Desuden belyser projektet betydningen af styringsmæssige og organisatoriske rammer.

Hvem finansierer: Arbejdsmiljøforskningsfonden
Samarbejdspartner(e): RUC
Projektleder: Lektor Annette Kamp,kamp@ruc.dk, tlf.: 46 74 28 85
Adjunkt Sidsel Lond Grosen, sgrosen@ruc.dk, tlf 46 74 32 31
Postdoc. Agnete Meldgaard Hansen, agmeha@ruc.dk, tlf 46 74 24 66
Vidensområde: Arbejdsmarked og uddannelse og Sundhed
Mere fra samme projekt