KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Undersøgelse i gang

Øget indsamling og brug af patientdata i almen praksis

Sundhedsvæsenet indsamler i stigende grad flere og flere data til stadig flere formål. Beslutningstagere og andre, som er involveret i dataindsamlingen, forventer, at den intensiverede indsamling vil gavne sundhedsvæsenet på flere områder, men hvordan påvirker det feltet i almen praksis? Og hvilke fordele og ulemper ser hovedaktørerne i denne udvikling?

Udskriv Del på
Projektleder: Sarah Wadmann
Projektperiode: Juli 2016 - april 2020
KORA undersøger, hvordan det påvirker den almene praksis, at sundhedsvæsenet i stigende grad indsamler flere og flere data til stadig flere formål. Modelfoto: Ricky John Molloy/KORA

Baggrund

Mange fagpersoner, politikere, interessenter og andre har forventninger til den øgede indsamling af data på sundhedsområdet. Baggrunden for den intensiverede indsamling hænger dermed sammen med disse aktørers håb om, at de mange data kan gavne sundhedsområdet i forhold til kvalitetsudvikling, økonomistyring, forskning og skabelse af et mere sammenhængende sundhedsvæsen. Generelt skaber den øgede indsamling og brug af data nye muligheder, men også nye udfordringer, og begge dele afføder en række af spørgsmål: Hvilke håb og udfordringer ser politikere, klinikere og patienter i forbindelse med dataindsamlingen? Hvilke formål med indsamlingen anser de som legitime? Hvordan påvirker indsamlingen af data rettigheder og pligter i sundhedsvæsenet?

Spørgsmål som disse søger et EU-finansieret forskningsprojekt nu at finde svar på i en større undersøgelse, der har base på Københavns Universitet. Helt overordnet er indsatsens formål at forstå, hvordan den øgede indsamling og brug af sundhedsdata påvirker den måde, det danske sundhedsvæsen er organiseret på, samt klarlægge de potentialer og problematikker, der følger med den intensiverede dataindsamling. Som et led heri gennemfører KORA en undersøgelse af dataindsamlingen i almen praksis.

Formål

Formålet med KORAs bidrag er at undersøge, hvordan den konkrete indsamling af sundhedsdata foregår i praksis, primært med et fokus på at identificere de muligheder og udfordringer, som hovedaktørerne ser i denne proces. Som en del heraf kortlægges den debat, der i de senere år har udfoldet sig på sundhedsområdet vedrørende håndtering af patientdata i DAMD, Dansk AlmenMedicinsk Database.

Metoder

KORA udfører denne delundersøgelse gennem litteraturstudier, observationer i almen praksis samt interview med alment praktiserende læger og andre nøgleinteressenter.

KORAs andel i projektet

Bevillingen er givet til professor Klaus Høyer, Københavns Universitet. Sarah Wadmann, forsker på KORA, udfører et postdoc-projekt som del af det overordnede forskningsprojekt.

Læs mere om det overordnede forskningsprojekt her.

Hvem finansierer: Det Europæiske Forskningsråd
Samarbejdspartner(e): Den primære bevillingshaver er professor Klaus Høyer, Københavns Universitet
Vidensområde: Sundhed