KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Nyhed, 15. september 2015

Telemedicin skal passe til den enkelte patient

Udskriv Del på

En ny model kan bruges til at matche patienterne med den telemedicinske løsning, der er bedst egnet til dem. TeleMatch-modellen, som er udviklet af KORA-forskere, kan være med til at sikre bedre udnyttelse af ressourcerne – og bedre behandling til patienterne.

Patient bliver klippet 2

Har KOL-patienten overskud til selv at foretage lungemålinger og sende dem ind til hospitalet via en computer? Og kan han finde ud af selv at betjene videoudstyr hjemme i stuen? Den slags spørgsmål er afgørende for, om en patient skal tilbydes den ene eller den anden form for telemedicin.

KORA har derfor udviklet TeleMatch-modellen, som netop er blevet offentliggjort i en artikel i Ugeskrift for Læger. Modellen er et strategisk redskab til at matche patienter med den rette telemedicinske behandlingsløsning, og den er blevet udviklet på basis af en analyse blandt patienter med lungesygdommen KOL.

- Det rette match handler på den ene side om patientens sværhedsgrad af KOL og hans eller hendes ressourcer til at drage omsorg for sig selv, og på den anden side om de forskellige tekniske løsninger, der er til rådighed, siger adjungeret professor Helle Sofie Wentzer, der står bag modellen sammen med seniorprojektleder i KORA, Stinne Aaløkke Ballegaard.

Mange forskellige løsninger

Hospitalerne udvikler og afprøver løbende forskellige telemedicinske løsninger. De bruger typisk telemedicin ved akut forværring af KOL, hvor dele af indlæggelsen sker i eget hjem. De bruger også telemedicin som led i opfølgningen, når en KOL-patient er blevet udskrevet, eller i forbindelse med forebyggende samarbejde mellem hjemmepleje, praktiserende læge og hospital.

- Området er præget af mange udviklingsprojekter, og det betyder, at der findes mange forskellige løsninger, både hvad angår selve teknologien og måden, man vælger at organisere sig på. Forskningen viser, at den samme sundhedsteknologiske løsning opfattes og anvendes forskelligt af forskellige patienter. Hvad der er en støtte og et nyttigt redskab for den ene patient, kan være alt for overvældende for en anden, siger Helle Sofie Wentzer.

Opgør med one size fits all

TeleMatch-Modellen tager afsæt i, hvad der passer bedst til den enkelte patients behov, når der skal vælges en teknologisk løsning. Her er der en række centrale spørgsmål, som skal afklares:

  • Hvad er patientens forudsætninger for at kunne håndtere teknologien?
  • Hvilke krav stiller teknologien til egenomsorg – og har patienten de rette ressourcer til dette?
  • Hvilket læringsrum stiller teknologien til rådighed?
  • Understøtter teknologien fjern- eller selvmonitorering, altså er det patienten selv derhjemme eller sundhedspersonalet på hospitalet, der skal foretage målinger og overvågning?

- Ved at tage stilling til disse ting kan man sammensætte et telemedicinsk tilbud, som er mere fleksibelt. TeleMatch-modellen er et opgør med one size fits all-tankegangen. Den åbner for en anden planlægning af telemedicinske tilbud, og vores analyser lægger også op til en videre diskussion af, hvordan de teknologiske muligheder kan tænkes mere ind i det samlede patientforløb, siger Helle Sofie Wentzer fra KORA.

TeleMatch-model
TeleMatch-modellen kan bruges til at vælge en telemedicinsk løsning, der er tilpasset patientens behov. Farverne angiver de forskellige løsningers relevans i et sygdomsforløb med forskellige grader af akuthed og omsorgsbehov.
FAKTA om TeleMatch-modellen
  • KORA har undersøgt tre telemedicinske løsninger til patienter med KOL.
  • Undersøgelsen består af seks måneders etnografiske studier med deltagelse af tre hospitaler og tolv patienter. I alt er der gennemført 26 interview og 135 timers observation.
  • Hospitalerne i analysen bruger forskellige telemedicinske løsninger, som alle tilbydes til patienterne, der er blevet udskrevet.
  • På basis af analyserne har KORA udviklet Telematch-modellen, som kan bruges af sundhedspersonale, som skal vurdere, hvilken telemedicinsk løsning, der vil egne sig bedst til en given patient.

Kontakt

Helle Sofie Wentzer

Seniorforsker, Adjungeret professor

2342 6361 / hewe@vive.dk

Stinne Aaløkke Ballegaard

Seniorprojektleder

4139 3523 / stba@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev