KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Undersøgelse i gang

Evaluering af Alko-Talk - alkoholrådgivning til unge

KORA evaluerer ’Alko-Talk’, et etårigt pilotprojekt, som har til formål at etablere kontakt og hjælp til unge med et problematisk forbrug af alkohol. Projektet er igangsat af Fonden Novavi med støtte fra TrygFonden.

Udskriv Del på
Projektleder: Pernille Hjarsbech
Projektmedarbejdere: Anne Petersen
Projektperiode: Maj 2016 - januar 2018
KORA evaluerer projektet 'Alko-Talk', der har til formål at hjælpe unge med et problematisk alkoholforbrug. Modelfoto: Lars Degnbol/KORA

Baggrund

Cirka 32.000 danske unge mellem 16-24 år antages at have et interventionskrævende alkoholforbrug. Projektet ’Alko-Talk’ skal forsøge at skabe kontakt til netop disse unge, så de kan få hjælp. Derfor vil der fra august 2016 og et år frem være rådgivere fra Alko-Talk til stede på to af hovedstadens store ungdomsuddannelsesinstitutioner, KVUC og NEXT, for at komme i kontakt med unge, der mangler en stopklods, når de drikker, og som får fysiske eller psykiske skader af deres alkoholforbrug. Formålet er dels at hjælpe de unge via samtaler, dels at indsamle viden om målgruppen og om meningsfulde rekrutterings- og interventionsmetoder for denne.

Formål

KORAs evaluering af Alko-Talk har til formål at belyse, hvordan indsatsen er gennemført – dette især med fokus på at identificere, hvilke elementer i indsatsen der øger målgruppens modtagelighed for kontakten og tilbuddet om hjælp, og hvilke elementer der hæmmer den. Derudover vil evalueringen undersøge, hvordan målgruppe, behandlere og øvrige aktører vurderer indsatsen.

Metoder

Evalueringen baserer sig på en spørgeskemaundersøgelse blandt målgruppen, observationer på rådgivningsstederne og fokusgruppeinterview med målgruppe og relevante aktører. Som led i evalueringen afholder KORA også workshops med målgruppen og øvrige relevante aktører.

Hvem finansierer: TrygFonden
Samarbejdspartner(e): Fonden Novavi (tidligere Lænkeambulatorierne)
Vidensområde: Arbejdsmarked og uddannelse, Børn og unge, Social og Sundhed
Mere fra samme projekt
Kontakt

Mette Slottved

ORLOV, Seniorprojektleder

2270 3346 / mesl@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev