KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Undersøgelse i gang

Hjælp til inklusion i skolen

Et nyt satspuljeprojekt skal hjælpe skoler med deres inklusionsopgave. Gennem opkvalificering af lærere og pædagoger får skolerne redskaber til at etablere et mere inkluderende læringsmiljø. VIVE skal evaluere forløbet

Udskriv Del på
Projektperiode: August 2017 - juli 2020
Modelfoto: Ricky John Molloy/VIVE

Baggrund

I mange skoler er det en udfordring at skabe inkluderende læringsmiljøer for alle børn. Især børn med ADHD, autismespektrumforstyrrelser (ASF) og lignende vanskeligheder har svært ved at etablere gode sociale relationer og bliver ikke løftet så meget fagligt, som man kunne ønske.

Undervisningsministeriet har derfor igangsat et forsøg, der skal skabe systematisk viden om, hvordan almenmiljøet i endnu højere grad kan udvikles til et inkluderende læringsmiljø. VIA University College skal udvikle og afprøve et opkvalificeringsforløb i skolerne. VIVE skal evaluere forløbet samt sprede den nye viden efterfølgende.

Målet med opkvalificeringsforløbet er at klæde lærere og pædagoger i indskolingen på til at styrke de inkluderende fællesskaber i klassen. Rationalet er, at elever med ADHD, ASF eller lignende vanskeligheder får nemmere ved at etablere sociale relationer og modtage undervisning, hvis de er en del af et inkluderende læringsmiljø, ligesom arbejdet med det inkluderende læringsmiljø også vil påvirke de resterende elever i klassen positivt.

Evaluering af forløbet

VIVEs evaluering skal svare på disse spørgsmål:

  • Hvilke effekter har opkvalificeringen for læring og trivsel blandt de børn, der har ADHD, ASF eller lignende vanskeligheder?
  • Hvilke effekter har opkvalificeringen på klassens samlede læring og trivsel?
  • I hvor høj grad har skolerne implementeret ressourcepersonernes nye viden?
  • Hvilke forhold udfordrer og fremmer implementeringen af den nye viden?
  • Hvordan påvirker opkvalificeringen de sociale relationer og læringskapaciteten hos de børn, der har ADHD, ASF eller lignede vanskeligheder?
  • Hvordan påvirker opkvalificeringen den sociale trivsel og læringsmiljøet i klassen generelt?

Spredning af den nye viden

Når afprøvning og evaluering er afsluttet, skal den nye viden spredes til alle skoler. Først og fremmest vil yderligere 120 klasser få tilbud om gratis opkvalificering i efteråret 2019. Dernæst vil resultaterne fra afprøvningen og evalueringen blive formidlet til skoleledere, skolechefer og til Undervisningsministeriets læringskonsulenter. Dette vil ske gennem en samlet formidlingspjece, der henvender sig til skoler, en konference for skoleledere og -chefer samt en kursusdag for ministeriets læringskonsulenter. Derudover kan VIA og Metropol implementere den nye viden i deres efteruddannelsesforløb for lærere og pædagoger.

Formidlingspjecen vil blive offentliggjort i slutningen af 2019. Konference vil blive afholdt i begyndelsen af 2020.

Metoder

Evalueringen af opkvalificeringsforløbene er tilrettelagt som et lodtrækningsforsøg med 200 indsatsklasser og 200 kontrolklasser. Derudover gennemfører VIVE en analyse af forløbenes umiddelbare resultater – dvs. virkningen på elevernes sociale relationer og deres læringskapacitet. Endelig foretager VIVE en implementeringsanalyse, der vurderer indsatsens implementeringsfidelitet og undersøger, hvad der kan vanskeliggøre implementeringen af forløbene, men også hvad der er implementeringsdrivere. Evalueringen baseres på registerdata, SDQ-målinger i både indsats- og kontrolklasser samt spørgeskemaundersøgelser blandt og observationer af elever i udvalgte klasser. Derudover interviewes ledere og medarbejdere på udvalgte skoler.

Læs mere og ansøg om at deltage her

Hvem finansierer: Undervisningsministeriet. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK)
Vidensområde: Børn og unge