KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Undersøgelse i gang

Evaluering af ’Tidlig indsats – livslang effekt’

Mange udsatte børn får ikke den hjælp, de har brug for, eller også får de den så sent, at problemerne har vokset sig meget større, end de behøvede. Med et samlet fokus på forebyggende indsatser ønsker Socialstyrelsen at styrke kommunernes arbejde med de udsatte børn. KORA skal evaluere de indsatser, der retter sig mod de 0-6-årige børn. 

Udskriv Del på
Projektperiode: Marts 2015 - januar 2018

Baggrund

Mange udsatte børn får ikke den hjælp, de har brug for, eller også får de den så sent, at problemerne har vokset sig meget større, end de behøvede. Socialstyrelsen har derfor lavet en såkaldt forebyggelsespakke, hvor formålet er at støtte den tidlige forebyggende indsats i kommunerne, så udsatte børn kan hjælpes, inden problemerne vokser sig så store, at der bliver behov for indgribende indsatser – fx anbringelser.

I forebyggelsespakken udvikles eller udrulles der en række indsatser for udsatte børn i de danske kommuner. Syv af indsatserne retter sig mod de 0-6-årige og har til formål 1) på et tidligt tidspunkt i barnets liv at finde ud af, hvilke børn der er særligt udsatte, 2) at støtte forældre til udsatte børn, samt 3) at støtte de pædagoger, der arbejder professionelt med de udsatte børn. Indsatserne hedder: Opsporingsmodellen, VIDA, DUÅ baby, DUÅ småbørn, DUÅ børnehave, Tidlig indsats i dagpleje og Tidlig indsats i vuggestue. Forebyggelsespakken løber over tre år, og Socialstyrelsen har afsat 280 mio. kroner til initiativet.

Formål

KORA skal i samarbejde med Oxford Research evaluere de syv indsatser for de 0-6-årige. Det gør vi gennem en implementeringsevaluering, en effektevaluering og en økonomisk evaluering. Evalueringerne skal give viden om, hvordan indsatserne bliver implementeret, hvilken effekt de enkelte indsatser har for børnenes trivsel, samt hvilke økonomiske konsekvenser det har at bruge indsatserne.

Evalueringerne går på tværs af de syv indsatser. Det tværgående perspektiv giver mulighed for at sammenligne indsatserne i forhold til både effekt og økonomiske konsekvenser, og derved får kommunerne et solidt grundlag for at træffe beslutninger om, hvilke indsatser de ønsker at implementere.

Metoder

Implementeringsevalueringen baseres på forandringsteoretiske analyser af de syv indsatser hver for sig. De forandringsteoretiske analyser baseres på eksisterende viden om indsatserne samt workshops. Som et led i implementeringsanalysen gennemføres 120 besøg fordelt på de syv indsatser. Effektevalueringen baseres på brug af validerede instrumenter, registerdata og et kontrolgruppedesign. Effektevalueringen kobles med resultaterne fra implementeringsanalysen for at sikre, at indsatserne er implementereret korrekt, og for at nuancere og forklare resultaterne af effektevalueringen. Den økonomiske evaluering baseres på omkostningsdagbøger og belyser implementerings- og driftsomkostninger samt kobler omkostninger med effekt.

KORAs andel i projektet

KORA er ansvarlig for projektets effektevaluering og projektets økonomiske evaluering. Derudover bidrager KORA til implementeringsevalueringen med særligt fokus på Opsporingsmodellen samt de forældrerettede indsatser i forebyggelsespakken: DUÅ Baby og DUÅ Småbørn.

Oxford Research har den overordnede projektledelse og er ansvarlig for projektets implementeringsevaluering. Oxford Research bidrager desuden til effektevalueringen og den økonomiske evaluering. EG er ansvarlig for projektets it-understøttelse. CBS bidrager ligeledes til den økonomiske evaluering.

 

Hvem finansierer: Socialstyrelsen
Samarbejdspartner(e): Oxford Research, EG, CBS
Vidensområde: Børn og unge