KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Undersøgelse i gang

Udviklingen i Aarhus Kommunes udgiftsbehov på førskoleområdet

I dette projekt analyserer VIVE Aarhus Kommunes socioøkonomisk betingede udgiftsbehov blandt kommunens førskolebørn.

Udskriv Del på
Projektleder: Mikkel Munk Quist Andersen
Projektperiode: Februar 2017 - januar 2018
Modelfoto: Ricky John Molloy/VIVE

Baggrund

Aarhus Kommune har bedt VIVE om at analysere udviklingen i førskolebørnenes socioøkonomisk betingede udgiftsbehov. Analysen skal give Aarhus Kommune en viden, der kan bidrage til kommunens budgetlægning på førskoleområdet.

Formål

Undersøgelsen har til formål at belyse, hvordan det socioøkonomisk betingede udgiftsbehov har udviklet sig på førskoleområdet i Aarhus Kommune i perioden 2009-2015.

For at undersøge dette fokuserer VIVE på udviklingen i andelen af forventet sårbare førskolebørn blandt det samlede antal 0-5-årige i kommunen. Andelen af sårbare børn kan påvirke Aarhus Kommunes udgiftsbehov til førskoleområdet, da en stor andel sårbare børn kan medføre et behov for udgifter til for eksempel pædagogiske indsatser vedrørende lige muligheder, trivsel, inklusion og tidlig forebyggelse.

Metoder

Undersøgelsens datagrundlag er detaljerede registerdata, som beskriver en lang række sociale og sundhedsmæssige faktorer for 0-5-årige børn og deres forældre.

Ved hjælp af logistisk regression opgør VIVE en gruppe af forventet sårbare børn defineret ved de 10 % af børnene på landsplan med størst risiko for at blive omfattet af en social foranstaltning (anbringelser uden for eget hjem eller individrettede forebyggende foranstaltninger). De sårbare børn fordeles efterfølgende på landets kommuner, hvormed det kan beregnes, hvor stor en andel de sårbare børn i Aarhus Kommune udgør af det samlede antal førskolebørn i kommunen.

Hvem finansierer: Aarhus Kommune
Vidensområde: Børn og unge, Social og Økonomi og administration