KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Nyhed, 30. juni 2017

Nyt millionprojekt: Hvad betyder forskning i sundhed for patienterne og samfundets økonomi?

Udskriv Del på

Novo Nordisk-fonden har bevilget 10 millioner kroner til det nye forsknings- og analysecenter VIVE, som er resultatet af fusionen mellem KORA og SFI. Bevillingen gælder et fireårigt forskningsprojekt, som skal undersøge effekterne af forskning i sundhed.

Læger
Formålet med projektet er at undersøge, hvordan forskning på hospitalerne bliver integreret i lægernes praktiske arbejde. Modelfoto: Lars Degnbol/KORA

Læger på danske hospitaler og universiteter bruger en hel del tid på at forske ved siden af deres arbejde med at behandle patienterne. Men hvordan kommer deres forskningsresultater ud, og bliver de brugt i praksis? Hvilken effekt har forskningen på samfundets økonomi og borgernes sundhed? Det er nogle af de spørgsmål, som et nyt, omfattende forskningsprojekt skal søge svar på.

Novo Nordisk Fonden har bevilget 10 millioner kroner til projektet, som skal gennemføres af en gruppe forskere fra VIVE samt fra Manchester University i Storbritannien. Seniorforsker Jane Greve og professor Mickael Bech fra VIVE skal stå i spidsen for projektet.

- Forskning i sundhed og sygdomme kan være afgørende for befolkningens livskvalitet, og det kan måske også spare samfundet for penge, fordi man via forskningen finder nogle mere effektive behandlingsmetoder. Hidtil har man ikke forsket ret meget i forskningens effekter. Sammen med vores engelske kolleger vil vi bidrage med forskning om, hvordan viden oversættes til praksis, siger Mickael Bech, der er professor i sundhedsøkonomi og direktør i VIVE (tidl. KORA).

Fokus på formidling af resultater

Hvis forskningen skal have nogen effekt på borgernes sundhed og samfundets pengepung, så skal forskningsresultaterne formidles effektivt, og man skal sikre, at forskningen kommer helt ud og bliver omsat til praksis.

I Danmark er der tre veje til at samle viden fra forskning på området: forskning på hospitaler, specialeplanlægning og kliniske guidelines. Det er disse tre overordnede politikker, forskningsprojektet fokuserer på.

Formålet med projektet er at undersøge, hvordan forskning på hospitalerne bliver integreret i lægernes praktiske arbejde. Desuden skal specialeplanlægningen og de forskningsbaserede kliniske retningslinjer evalueres.

- Vi vil undersøge, om behandlingen og patienternes helbred bliver påvirket, når fx kliniske retningslinjer og rammerne for den specialiserede behandling på sygehusene bliver ændret. Og vi vil også se på, om der er forskelle afhængigt af patienternes økonomiske og sociale forhold, siger Jane Greve, seniorforsker i VIVE (tidl. KORA) og projektleder på forskningsprogrammet.

FAKTA om projektet
  • Novo Nordisk Fonden har bevilget 10 millioner til projektet over en fireårig periode, og der benyttes både kvalitative og kvantitative metoder.
  • I de kvalitative analyser udvælges tre hospitaler, som vil blive underlagt dybdegående etnografiske feltstudier og interviews med forskellige typer af medarbejdere.
  • De kvantitative analyser er effektstudier, hvor der benyttes omfattende registerdata.
  • Projekter fokuserer på politikker, som samler effekter af forskning. Fx kliniske retningslinjer, specialeplanlægning og opbygning af forskningskapabilitet på sygehuse. Effektiviteten af disse politikker og deres samfundsøkonomiske betydning har ikke tidligere været evalueret i Danmark.
  • Projektet er et samarbejde med forskere fra Manchester University. Desuden vil projektet inddrage viden fra forskere fra en række andre universiteter både herhjemme og i udlandet.  

Kontakt

Jane Greve

Seniorforsker

4110 2622 / jagr@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev