KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Undersøgelse i gang

Hvordan understøtter og udvikler offentligt finansierede nationale aktører det frivillige sociale arbejde?

Flere aktører på tværs af sektorer bidrager til det frivillige sociale arbejde. Men hvordan imødekommer deres virkemidler og metoder de konkrete udfordringer og behov, som de frivillige oplever i praksis? KORA undersøger området i samarbejde med Center for Socialt Entreprenørskab på Roskilde Universitet.

Udskriv Del på
Projektleder: Helle Hygum Espersen
Projektmedarbejdere: Leif Olsen
Projektperiode: December 2016 - februar 2018
KORA og CSE undersøger, hvordan aktører på tværs af sektorer bidrager til det frivillige sociale arbejde i Danmark. Modelfoto: Lars Degnbol/KORA

Baggrund

I Danmark har det offentlige altid spillet en nøglerolle i understøttelsen og udviklingen af det frivillige sociale arbejde. Men også andre aktører bidrager til indsatsen (fonde, virksomheder og civile organisationer). Nationale offentlige eller offentligt finansierede aktører som for eksempel Center for frivilligt socialt arbejde, Frivilligrådet, Landsforeningen for frivilligcentre og Selvhjælp Danmark, Socialstyrelsen, Fonden for socialt ansvar m. fl. bidrager til udvikling og understøttelse af det frivillige sociale arbejde i tæt i samspil med både private aktører og kommuner.

Disse nationale tværgående aktører bidrager til udviklingen og understøttelsen ved at dele netværk, yde økonomisk tilskud, give tilbud om kompetenceudvikling, yde aktiv bistand til aktiviteter, invitere til samarbejde m.m. I praksis kan deres metoder og virkemidler dog være lige så forskellige, som de kan være ens, og der er derfor behov for at skabe indblik i netop disse metoder og virkemidler for at få viden om, hvordan disse aktører bidrager (og kan bidrage) til at understøtte og udvikle det frivillige sociale arbejde. Derfor afdækker KORA, i samarbejde med Center for Socialt Entreprenørskab ved RUC (CSE), nu den aktuelle udvikling i de udfordringer og behov, som frivillige sociale aktører har i det frivillige sociale arbejde.

Formål

Projektet har til formål at undersøge, hvordan offentligt finansierede tværgående aktører på socialområdet kan bidrage til, at frivillige sociale aktører understøttes og udvikles. Undersøgelsen bidrager med viden om:

  1. Den aktuelle udvikling i udfordringer og behov blandt det heterogene felt af frivillige sociale aktører
  2. Den generelle brug af virkemidler og metoder hos de tværgående aktører, både de offentlige, de private, der modtager offentlig støtte, og aktører, der slet ikke finansieres offentligt
  3. Hvor der i forhold til at imødekomme udfordringer og behov hos de frivillige sociale aktører er brug for kontinuitet eller forandring hos aktører, der helt eller til dels finansieres offentligt, med henblik på, om deres virkemidler og metoder bør fastholdes eller ændres.

Metoder

Undersøgelsen er inddelt i tre faser:

1) Indsamling af viden

KORA og CSE indsamler viden om udfordringer og behov i det frivillige sociale arbejde samt virkemidler og metoder blandt understøttende aktører ved hjælp af litteratur- og dokumentstudie og interviews.

2) Analyse, validering og indsamling af mere viden

KORA og CSE analyserer forholdet mellem udfordringer og behov hos de frivillige sociale aktører og virkemidler og metoder hos de offentligt støttede tværgående nationale aktører i sammenhæng med andre understøttende aktører. Der udarbejdes en seminarrapport med foreløbige analyser, og KORA gennemfører to seminarer to forskellige steder i landet med lokale nøgleaktører (frivillige sociale aktører, kommuner og frivilligcentre). Derudover inviterer KORA og CSE til seminar med de nationale tværgående aktører selv. Seminarierne har til formål at validere og kvalificere analyserne samt at indsamle mere data til den endelige analyse og rapport.

3) Rapportering og formidling

KORA og CSE samler bidragene fra alle tre seminarer og indarbejder disse i den endelige analyse og rapport.

KORAs andel i projektet

KORA er projektleder og samarbejder med Center for Socialt Entreprenørskab RUC om opgaven.

Hvem finansierer: Socialstyrelsen
Samarbejdspartner(e): Center for Socialt Entreprenørskab RUC v. professor Linda Lundgaard Andersen
Vidensområde: Social
Kontakt

Helle Hygum Espersen

Seniorprojektleder

4050 5674 / hees@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev