KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Undersøgelse i gang

Hvordan kan indkøb af medicin være med til at skabe mest sundhed for pengene?

Ny medicinsk teknologi og lægemidler åbner nye muligheder for behandling. Men det presser også sundhedsbudgetterne. Det rejser spørgsmål om, hvordan man kan indrette evalueringsprocesser og konkretisere vurderingskriterier, så offentlige indkøb understøtter muligheden for at opnå mest sundhed for pengene.

Udskriv Del på
Projektleder: Sarah Wadmann
Projektperiode: December 2017 - juni 2018
Ny medicinsk teknologi og lægemidler åbner nye muligheder for behandling. Men det presser også sundhedsbudgetterne. Modelfoto: Lars Degnbol/VIVE

Baggrund

Udvikling af og efterspørgsel efter ny medicinsk teknologi og lægemidler er med til at skabe nye muligheder for patienter og behandlere. Men det lægger samtidig pres på sundhedsbudgetterne i Danmark såvel som i andre lande. Når mulighederne er større end de ressourcer, der er rådighed, stiller det sundhedsvæsenets aktører over for vanskelige afvejninger i forhold til, hvilke behandlinger man skal prioritere.

Derfor arbejder mange lande med at udvikle modeller, som kan bruges til at vurdere værdien af medicinsk teknologi og opnå mest sundhed for pengene i forbindelse med indkøb. Denne udvikling rejser en række spørgsmål om, hvordan man kan indrette evalueringsprocesser og konkretisere vurderingskriterier, hvis man fra overvejende at se på pris fremover også skal tage andre dimensioner i betragtning. Det er fokus for denne undersøgelse om værdibaseret indkøb af sygehusmedicin i Danmark, som VIVE foretager for Novartis Healthcare A/S.

Formål

VIVEs undersøgelse skal bidrage til denne igangværende debat om udbud af medicin, og formålet med undersøgelsen er at:

  1. Kortlægge erfaringer med at benytte andre vurderingskriterier end pris ved udbud af sygehusmedicin i Danmark (værdibaseret udbud)
  2. Undersøge, hvad forskellige interessentgrupper i Danmark ser som relevante kriterier for at vurdere sygehusmedicins værdi, og hvilke reguleringsmæssige forhold der kan have indflydelse på brugen af værdibaseret udbud
  3. Sammenligne erfaringerne med udbud af sygehusmedicin med erfaringer fra udbud af medicinsk udstyr i Danmark
  4. Diskutere de danske erfaringer i relation til den bredere sundhedspolitiske dagsorden om værdibaseret styring og komme med anbefalinger til videre undersøgelser på området.

Metoder

Undersøgelsen er designet som et kvalitativt studie, der bygger på semi-strukturerede interview med interessenter samt dokumentanalyse. 

Hvem finansierer: Novartis Healthcare A/S
Vidensområde: Sundhed og Økonomi og administration
Mere fra samme projekt
Kontakt

Sarah Wadmann

Forsker

6182 7735 / sawa@vive.dk

Jakob Kjellberg

Professor, programleder for Sundhed

4280 1915 / jakj@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev