KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Undersøgelse i gang

Evaluering af frikommuneforsøg om tilkøbsydelser

Hvad betyder det for ældre borgere, at de kan købe ekstra hjælp til rengøring og anden service hos den kommunale hjemmehjælper? I alt 11 frikommuner afprøver forsøg med tilkøbsydelser til borgere, der modtager kommunal hjemmepleje. Målet er at give borgerne større valgfrihed og mere sammenhængende indsatser, og VIVE skal evaluere forsøgene.

Udskriv Del på
Projektleder: Ulf Hjelmar
Projektmedarbejdere: Lea Graff
Projektperiode: September 2017 - juni 2021
To frikommunenetværk har valgt at lave forsøg med at tilbyde borgere, der modtager hjælp og støtte i hjemmet, at de kan tilkøbe ydelser hos den kommunale leverandør. Modelfoto: Ricky John Molloy/VIVE'

Baggrund

Regeringen og KL har i økonomiaftalen for 2016 valgt at igangsætte en ny række frikommuneforsøg, hvor frikommunerne får mulighed for at afprøve nye måder at styre opgaveløsningen på. To frikommunenetværk med i alt 11 kommuner har valgt at lave forsøg med at tilbyde borgere, der modtager hjælp og støtte i hjemmet, at de kan tilkøbe ydelser hos den kommunale leverandør. Det har hidtil været forbeholdt de private leverandører af hjemmepleje. Forsøgene dækker både tilkøbsydelser til ældre borgere samt borgere med nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Formål

VIVE evaluerer de to frikommuneforsøg om tilkøbsydelser i én tværgående og forskningsbaseret resultatevaluering. Der vil være fokus på at identificere centrale bidrag til en bedre og mere lokal opgaveløsning, og desuden vil der være fokus på at identificere de styringsmæssige udfordringer. Formålet med evalueringen er at vurdere, om indsatserne fører til bedre opgaveløsning for borgerne. Desuden skal evalueringen give viden om de nye styringsmuligheder og den organisatoriske læring, der kan udledes af forsøgene.

Metoder

I evalueringen trækkes på både kvantitative og kvalitative datakilder og metoder. Der indgår blandt andet:

  • spørgeskemaundersøgelser blandt borgere
  • registeroplysninger om fx udbud og salg af ydelser
  • kvalitative interviews med ledere, medarbejdere, borgere og private leverandører
Hvem finansierer: Økonomi- og Indenrigsministeriet
Vidensområde: Social, Sundhed og Økonomi og administration
Kontakt

Ulf Hjelmar

Programleder

3155 0420 / ulhj@vive.dk

Ulf Hjelmar

Programleder

3155 0420 / ulhj@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev