KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Undersøgelse i gang

Kommunalpolitisk barometer 2017

I november skal danskerne stemme til kommunalvalget, og i den forbindelse sætter KORA fokus på lokalpolitikernes arbejdsvilkår og lokaldemokratiets rolle. Resultaterne af undersøgelsen sammenlignes med tilsvarende undersøgelser fra de seneste to kommunalvalgår. 

Udskriv Del på
Projektleder: Lene Holm Pedersen
Projektmedarbejdere: Kurt Houlberg, Yosef Bhatti og Emil Thranholm
Projektperiode: November 2016 - januar 2018
KORA undersøger lokaldemokratiets tilstand i 2017 i forbindelse med kommunalvalget i slutningen af året. Modelfoto: Lars Degnbol/KORA

Baggrund

KORA undersøger lokaldemokratiets tilstand i 2017 i forbindelse med kommunalvalget i slutningen af året. Samme undersøgelse er gennemført ved kommunalvalgene i 2013 og 2009, og surveyen bliver dermed den tredje af sin art. Koblingen af resultaterne fra de tre undersøgelser giver en enestående mulighed for at vurdere, hvordan lokaldemokratiets tilstand har udviklet sig over tid.

Undersøgelsen har fokus på, hvad der udgør rammerne for kommunalpolitikernes arbejdsvilkår, hvordan politikerne formår at udfylde disse rammer, og hvordan rammerne har ændret sig siden 2009.

Formål

Det overordnede formål med undersøgelsen er at afklare og belyse de forhold, der har betydning for lokalpolitikernes rolle og råderum. For det første undersøges lokalpolitikernes tidsforbrug: Hvor lang tid bruger de på deres arbejde som lokalpolitikere, hvordan fordeler de tidsforbruget på forskellige udvalgsposter, og hvordan er udviklingen af disse forhold over tid?

For det andet undersøger KORA lokalpolitikernes oplevelse af deres egen politiske indflydelse og af samarbejdet i kommunalbestyrelsen. For det tredje ser vi på rammevilkårene i form af kommunernes økonomiske råderum og lokalpolitikernes vurdering af deres råderum i forhold til administrationen. Endelig fokuserer undersøgelsen på en række baggrundsforhold, herunder kommunalpolitikernes motivation for politisk deltagelse.

Metoder

Undersøgelsen gennemføres som en internetbaseret survey. Populationen udgør samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer i Danmark, i alt ca. 2.500.

Hvem finansierer: KORA
Samarbejdspartner(e): CBS (Public Policy and Management Lab)
Vidensområde: Økonomi og administration
Kontakt

Lene Holm Pedersen

Professor og forskningsleder

6063 8107 / leho@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev