KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Undersøgelse i gang

Tværgående borgerforløb – en dataunderstøttet tilgang

I dette projekt samarbejder KORA med KMD om at udvikle en operationel datamodel til Aabenraa Kommune. Modellen skal hjælpe kommunen til at udpege de borgere, der har potentiale til at kunne blive genvisiteret til andre kommunale tilbud.

Udskriv Del på
Projektleder: Ulf Hjelmar
Projektmedarbejdere: Marianne Schøler Kollin
Projektperiode: November 2016 - oktober 2017
KORA og KMD samarbejder om at udvikle en model til Aabenraa Kommune, der kan hjælpe med at udpege de borgere, der potentielt kan blive genvisiteret til andre kommunale tilbud. Modelfoto: Lars Degnbol/KORA

Baggrund

På landsplan ser vi, at flere kommuner aktuelt fokuserer på tværgående borgerforløb for såkaldt ’komplekse’ borgere og familier. Det gælder individuelle borgere såvel som familier, der oplever komplekse udfordringer af eksempelvis social, helbredsmæssig og/eller beskæftigelsesmæssig karakter, og hvor kommunens indsats derfor ydes af flere forvaltninger.

I praksis giver samspillet mellem forvaltningerne ofte en række udfordringer som for eksempel mangel på koordinering. Det betyder, at indsatsen ikke altid er helhedsorienteret og baseret på et ’tværgående blik’, der både ser på borgerens eller familiens udfordringer, såvel som på, hvilke indsatser der kan bidrage til at styrke muligheder og ressourcer for borgerne. For kommunen betyder det, at den samlede indsats ofte bliver både dyrere og mindre virkningsfuld, end en målrettet og koordineret indsats ville blive. Der er således et væsentligt potentiale for at optimere og udvikle den måde, man møder disse borgere på.

Formål

Med projektet søger KORA og KMD at sikre mere målrettede borgertilbud og en mere effektiv udnyttelse af ressourcer på tværs af forvaltninger og afdelinger. Formålet er at understøtte borgeren eller familien i at blive mere uafhængig af kommunale tilbud samt at hjælpe kommunen til at udnytte de økonomiske fordele, der følger med i form af billigere eller kortere ydelsesporteføljer.

Metoder

KORA foretager en analyse og vurdering af den eksisterende tilbudsvifte relateret til de relevante borgergrupper. I analysen suppleres kommunespecifikke data med kvalitative input fra relevante ledere/medarbejdere fra Aabenraa Kommune, ligesom der inddrages perspektiver fra udvalgte borgere og eventuelle andre aktører omkring indsatserne.

KORAs andel i projektet

KORA og KMD er partnere i projektet.

 

Hvem finansierer: Aabenraa Kommune
Vidensområde: Arbejdsmarked og uddannelse, Børn og unge og Social
Kontakt

Ulf Hjelmar

Programleder

3155 0420 / ulhj@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev