KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Undersøgelse i gang

Evaluering af frikommuneforsøg 2016-20

I frikommuneforsøget, der løber fra 2016-2020, får udvalgte kommuner frihed til at afprøve nye og mere effektive måder at løse deres opgaver på. KORA følger og evaluerer frikommuneforsøget, som involverer i alt 44 kommuner.

Udskriv Del på
Projektleder: Ulf Hjelmar
Projektmedarbejdere: Niels Ejersbo
Projektperiode: Oktober 2016 - juni 2020
Frikommunerne kan efter ansøgning blive undtaget fra statslige regler eller få et ændret regelgrundlag, hvis de støder på lovgivningsmæssige barrierer. Modelfoto: Lars Degnbol/KORA

Baggrund

Frikommunerne kan efter ansøgning blive undtaget fra statslige regler eller få et ændret regelgrundlag, hvis de støder på lovgivningsmæssige barrierer. Frikommuneforsøget er organiseret i netværk af frikommuner, der samles om at gå nye veje inden for et fælles tema, for eksempel borgerrettede forløb på tværs af social- og beskæftigelsesområdet. I netværkene nytænkes indsatsen i tæt samspil mellem de deltagende frikommuner, som løbende gennem forsøgsperioden deler viden og erfaringer og følger op på forsøgenes fremdrift, resultater og metoder i samarbejde med KORA.

Formål

Evalueringen af frikommuneforsøget 2016-2020 har overordnet til formål at understøtte de forskellige netværk af frikommuner og sikre en afdækning af, hvad forsøgene resulterer i. Evalueringen skal dermed medvirke til, at udviklingen og implementeringen af frikommuneforsøgene bidrager med valid viden om effekterne af forsøgene. Det sker blandt andet gennem en afdækning af potentialet i de nye styringsmuligheder, der udvikles i løbet af perioden.

Metoder

KORA har primært en sparrings- og rådgivningsfunktion. Formålet med sparringen og rådgivningen er at styrke evalueringsgrundlaget for de enkelte forsøg, så det sikres, at der på baggrund af forsøgene kan skabes valid viden om deres resultater og styringsperspektiver.

KORA vil også gennemføre egne evalueringer af udvalgte cases i frikommuneforsøget. Her vil fokus være på at identificere centrale bidrag til en bedre og mere effektiv lokal opgaveløsning samt fremtidige styringsmæssige udfordringer. 

Hvem finansierer: ØIM
Vidensområde: Arbejdsmarked og uddannelse, Børn og unge, Social, Sundhed og Økonomi og administration
Kontakt

Ulf Hjelmar

Programleder

3155 0420 / ulhj@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev