KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Nyhed, 2. maj 2016

Tillid og samarbejde kan supplere resultatbaseret styring

Udskriv Del på

Styring baseret på tillid og fagligt samarbejde kan være et værdifuldt supplement til resultatbaseret styring i den offentlige sektor. Særligt når der er behov for at udvikle nye indsatser og mål. Men det kan ikke stå alene, og det kræver stor opbakning fra ledelsen, viser en ny analyse fra KORA.

Møde omkring computer 1
Modelfoto: Ricky John Molloy/KORA

I de seneste to år har medarbejdere og ledere eksperimenteret med nye styre- og arbejdsformer i tre forskellige projekter rundt om i landet. Målet har været at finde ud af, om mere tillidsbaserede måder at arbejde på kan give nye ideer og bedre løsning af opgaverne til gavn for borgerne.

- I alle de tre cases, vi har undersøgt, har man forsøgt at finde en balance mellem målorienteret styring og faglige løsninger, der giver mening lokalt. Og erfaringen viser, at medarbejderne bliver mere motiverede og engagerede, når de oplever, at deres faglige kompetencer bliver inddraget, siger programleder i KORA, Ulf Hjelmar, som har stået i spidsen for undersøgelsen.

Tre forsøgsprojekter

De tre projekter, som blev sat i gang i 2014 som et led i 6-partsaftalen, involverer parter fra mange forskellige dele af den offentlige sektor.

I Esbjerg har kommunen og Kriminalforsorgen arbejdet sammen om nye måder at få indsatte hurtigere igennem systemet. På Nordsjællands hospital har man arbejdet sammen med de omkringliggende kommuner om at undgå unødige indlæggelser og holde borgerne mest muligt i eget hjem. Og i København har kommunen og brugerorganisationer arbejdet sammen om at skabe et socialpsykiatrisk forløb med udgangspunkt i brugerne og deres behov.

Fælles mål og nytænkning

I 6-partsaftalen blev der vedtaget 7 principper for modernisering af den offentlige sektor. I KORAs analyse er det blevet kogt ned til fire temaer:

  • Faglighed, tillid og samarbejde
  • Nytænkning af styre- og arbejdsformer
  • Kvalitet for borgeren
  • Effektfokus i indsatsen

- Det har været centralt i alle de tre forsøgsprojekter at skabe nye sammenhængende løsninger i den offentlige sektor gennem innovation - uden samtidig at give køb på effekten for borgerne. Det er bl.a. lykkedes i projektet på Nordsjællands Hospital, hvor man har formået at skabe en helt ny arbejdsgang. De umiddelbare resultater viser, at den kan give samlede besparelser i den offentlige sektor, forklarer Ulf Hjelmar.

Kan ikke stå alene

KORAs analyse er baseret på en lang række interview og et omfattende datamateriale fra de tre forsøgsprojekter. Og analysen viser, at de tillidsbaserede styreformer har været et positivt supplement. Det er en drivende faktor for samarbejdet, når man formulerer nogle fælles mål, og samarbejde kan føre til nye, innovative løsninger. Men den tillidsbaserede styring kan ikke stå alene.

- Den resultatbaserede styreform står stadig centralt, selv om man har forsøgt at supplere det med en mere tillidsbaseret og fagligt baseret styring. Den resultatbaserede styring er grundfæstet i den offentlige sektor, og de nye styreformer kan sikre dynamik og nytænkning. Men det kræver en stærk ledelsesmæssig opbakning, hvis det skal lykkes, siger Ulf Hjelmar.

Kontakt

Ulf Hjelmar

Programleder

3155 0420 / ulhj@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev