KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Notat

Analyse af udviklingen i hjemmesygeplejen i Fredericia Kommune

Hjemmesygeplejen i Fredericia Kommune har fra 2002 til 2016 leveret dobbelt så mange timer i hjemmesygepleje. Hovedparten af væksten skyldes ydelser relateret til medicinhåndtering.

Udskriv Del på
Forfattere: Jakob Kjellberg og Rikke Ibsen
Udgivet: December 2017

Analyse af udviklingen i hjemmesygeplejen i Fredericia Kommune

Hovedparten af det fordoblede timeforbrug skyldes en stigning i ydelser relateret til medicinhåndtering. Modelfoto: Lars Degnbol/VIVE

Bagrund

Fredericia Kommune oplevede, at hjemmesygeplejen fordoblede timeforbruget fra 2002 til 2016. VIVE har undersøgt, hvad der kan ligge bag den oplevede vækst i ydelsesforbruget.

Konklusion

VIVEs undersøgelse peger på, at hovedparten af det fordoblede timeforbrug skyldes en stigning i ydelser relateret til medicinhåndtering. Det øgede tidsforbrug skyldes særligt en stigning i antallet af yngre modtagere og et øget tidsforbrug pr. modtager over 67 år. En meget stor del af sygeplejeydelserne er delegerede sygeplejeydelser, altså ydelser, der er overdraget fra sygeplejersker til andre personalegrupper. 

Anbefalinger

Den dominerende årsag til stigningen i forbruget af hjemmesygepleje i Fredericia Kommune er et øget tidsforbrug relateret til delegeret medicinhåndtering.

For at vende denne udvikling kan det være relevant at overveje en række forskellige aktiviteter, herunder

  • Et øget fokus på dosispakket medicin for at aflaste hjemmesygeplejen
  • En satsning på brug af sygeplejeklinikker, hvor borgeren kommer hen til hjemmesygeplejersken på klinikken, i stedet for at hjemmesygeplejersken kommer hjem til borgeren
  • Mere fokus på brugen af uddelegering, herunder hvordan delegerede ydelser bør afsluttes.

Metode

Analysen er gennemført med udgangspunkt i registerdata leveret fra Fredericia Kommunes systemer for alle leverede sygeplejeydelser i perioden 2002-2016. 

Type: Notat
Udgiver: VIVE, København
Samarbejdspartnere: i2minds
Hvem har finansieret: Fredericia Kommune
Vidensområde: Sundhed
Kontakt

Jakob Kjellberg

Professor, programleder for Sundhed

4280 1915 / jakj@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev