KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Nyhed, 22. juni 2017

Fire stærke profiler styrker KORA

Udskriv Del på

Tre nye professorer og en ny projektchef er udpeget. De styrker KORA inden for kommunaløkonomi, sundhedsøkonomi, valgforskning samt social- og velfærdspolitik.

KORA har udnævnt tre professorer og en projektchef. Der er tale om fire stærke profiler, som skal styrke instituttets analyse og forskning på en række helt centrale områder. Der er tale om følgende udnævnelser:

Tine Rostgaard 2

Tine Rostgaard

Tine Rostgaard er ny forskningsprofessor i komparativ social- og velfærdspolitisk analyse og evaluering. Tine Rostgaard står i spidsen for at lede og udvikle forskningsområdet for komparativ og flermetodisk analyse og evaluering med henblik på at sikre, at KORAs analyser har gennemslagskraft i stat, kommuner og regioner samtidig med, at de kvalitetsmæssigt er på internationalt niveau og får en betydelig volumen.

Tine fokuserer i sin komparative forskning især på udviklingen i omsorgen for børn, ældre og personer med handicap. For eksempel ser hun på kvalitetsudvikling og udlicitering i Danmark såvel som i andre lande.

 

 

 

Kurt Houlberg 1

Kurt Houlberg

Kurt Houlberg er ny professor MSO i kommunaløkonomi og økonomistyring. Kurt Houlberg er specialiseret i samspillet mellem kommunernes rammebetingelser, økonomistyring, service og resultater. Han har desuden beskæftiget sig med, hvilken betydning samspillet mellem kommunale politikere og embedsmænd har for kommunernes økonomiske styring, budgetoverholdelse og produktivitet.

I sit professorat skal Kurt Houlberg bidrage til yderligere at styrke instituttets analyser og forskning i kommunaløkonomi og kommunal økonomistyring og herigennem bidrage med viden, der kan være med til at forbedre styring og ressourceudnyttelse i den kommunale sektor.

 

 

 

Yosef Bhatti 1

Yosef Bhatti

Yosef Bhatti er ny professor MSO i eksperimentelle evalueringsmetoder og kommunal valgdeltagelse. Yosef Bhatti er specialiseret i lokaldemokrati. Han har beskæftiget sig indgående med borgernes lokalpolitiske deltagelse – herunder hvordan denne deltagelse kan øges. Han har ligeledes beskæftiget sig med politisk organisering samt politikernes arbejdsvilkår.

I sit professorat skal Yosef Bhatti desuden bidrage til at styrke instituttets analyser og forskning med udgangspunkt i eksperimentelle evalueringsmetoder. Metoderne kan blandt andet give præcis viden om, hvad der virker, så man kan styrke ressourceanvendelsen i den offentlige sektor.

 

 

 

Betina Højgaard 1

Betina Højgaard

Betina Højgaard er ny projektchef med ansvar for sundhedsøkonomisk analyse og styring. Betina Højgaard skal lede strategisk vigtige projekter og synliggøre og formidle instituttets viden og kompetencer på området. Hun får ansvar for at fastholde og udvikle cost-effectivenessanalyser, analyser af kvalitetsindikationer og komparative analyser af udviklingen i det danske sundhedsvæsen såvel som sundhedsvæsener internationalt.

Betina Højgaard løser opgaver for en række forskellige interessenter. I de senere år har hun bl.a. været ansvarlig for projekter om regulering af lægemiddelområdet og værdibaseret styring i sundhedsvæsnet, og hun er med til at evaluere udviklingshospital Bornholm.

 

KORA bliver til VIVE
  • Pr. 1. juli fusionerer KORA og SFI og skifter navn til VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
  • VIVE står for Viden til Velfærd, og centeret skal levere viden, der bidrager til at udvikle velfærdssamfundet og den offentlige sektor
  • VIVE er en uafhængig statslig organisation, som vil beskæftige sig med de samme emneområder og typer af opgaver som de to hidtidige organisationer.