KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Undersøgelse i gang

Er der sammenhæng mellem beboeres helbred og deres flyttemønstre?

I samarbejde med Kraks Fonds Byforskning undersøger KORA, hvem der flytter til og fra forskellige boligområder, og om der kan påvises en generel ændring i helbredet efter til- og fraflytningen

Udskriv Del på
Projektleder: Jane Greve
Projektperiode: Juni 2015 - januar 2018

Baggrund

Politikere har i årevis ønsket at kende sammenhængen mellem boligområder og beboernes helbred, samt hvordan sammenhængen påvirker borgerne. Den eksisterende viden er sparsom, og der findes ikke en uddybende karakteristik af den generelle sundhedstilstand i forskellige boligområder og sammenhænge i forhold til flyttemønstre i Danmark.

Formål

Projektet vil kortlægge helbredssammensætningen i forskellige boligområder i de danske kommuner og vil klarlægge, i hvilken grad bosætning i særlige boligområder påvirker helbredet og brug af sundhedsydelser. Derved vil man kunne se, om der er en tendens til, at beboere, der flytter til bestemte boligområder, allerede har et relativt stort forbrug af sundhedsydelser, inden de flytter til området. Tilsvarende vil man kunne se, om beboere, der flytter ud af samme områder, har et relativt lavt forbrug af sundhedsydelser. Projektet kan dermed bidrage til at give de kommunale beslutningstagerne et oplyst grundlag, før de igangsætter nye initiativer inden for sundhed og områdeindsatser.

Metoder

Ved at benytte danske registerdata analyseres samspillet mellem beboernes helbred og deres flyttemønstre. Borgernes helbred defineres, ud fra hvilke og hvor mange sundhedsydelser de bruger samt deres forbrug af psykofarmaka. Først analyseres ændringer i helbredet op til fem år før og fem år efter henholdsvis en til- og fraflytning. Disse analyser kan illustrere, om de personer, der flytter til og fra særlige boligområder, generelt har oplevet ændringer i deres helbred flere år op til deres flytning, og om der sker ændringer i helbredet efter en flytning.

Efterfølgende benyttes flere forskellige økonometriske metoder til at beregne effekten af at flytte til et bestemt område for den enkeltes helbred.

KORAs andel i projektet

Projektet er et forskningsprojekt, som udføres i et samarbejde mellem Kraks Fond Byforskning og KORA.

Hvem finansierer: Kraks Fond
Samarbejdspartner(e): Medarbejdere på Kraks Fond Byforskning: Cecilie Dohlman Weatherall, Bence Boje-Kovacs
Vidensområde: Social og Sundhed
Kontakt

Jane Greve

Seniorforsker

4110 2622 / jagr@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev