KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Notat

Social- og sundhedsassistenter i den regionale psykiatri

Hvordan tænkes og arbejdes der i psykiatrien, og hvilken rolle er der til social- og sundhedsassistenter?
For at social- og sundhedsassistenterne kan fastholde og måske endda styrke deres relevans som faggruppe i psykiatrien, er anbefalingen, at de udvikler deres kompetencer til at arbejde recovery-orienteret og med de nye pakkeforløb i psykiatrien.
Udskriv Del på
Forfattere: Anne Petersen
Udgivet: November 2016

Social- og sundhedsassistenter i den regionale psykiatri

Social- og sundhedsassistenterne kan spille en særlig rolle som dem, der i det daglige kan fremme den personlige og sociale recovery-proces i forbindelse med indlæggelsesforløb i psykiatrien. Modelfoto: Lars Degnbol/KORA

Baggrund

Der en tendens til, at man ansætter sygeplejersker frem for social- og sundhedsassistenter i behandlingspsykiatrien. Samtidig optræder assistenterne ikke i de visioner, som regionerne for øjeblikket tegner for udviklingen i psykiatrien.

Social- og sundhedsassistenternes efteruddannelsesudvalg, EPOS, oplever derfor et behov for at formulere, hvilken relevans de har som faggruppe, og hvilke kompetencer det vil være relevant for dem at udvikle for at fastholde en plads som faggruppe i psykiatrien.

KORA har bidraget til dette arbejde med en litteraturundersøgelse af, hvordan der arbejdes i psykiatrien i dag, hvilke visioner der er for fremtidens psykiatri, samt hvilken rolle social- og sundhedsassistenterne kan spille i den fremtid.

Visioner for psykiatrien

Inden for psykiatrien er der forskellige dominerende tendenser i disse år. Én tendens peger mod standardiserede pakkeforløb, som man kender fra det somatiske område. Der er fx udviklet pakkeforløb for angst og depression. En anden er recovery-orienteringen, som efterhånden kan forstås og praktiseres på mange måder – både som en del af standardiserede, evidensbaserede forløb og som individuelt tilrettelagte forløb.

For at komme i mål med disse visioner beskriver regionerne en række kompetencer, som skal udvikles blandt plejepersonalet, fx:

  • Bedre inddragelse af psykiatribrugere og deres pårørende
  • Observationer af psykiatribrugere og en reflekteret omsættelse af observationerne til handling, såvel som at de skal formidles til kollegaer, som så kan anvende dem i deres arbejde
  • At tilgangen tilpasses bestemte diagnoser på specialiserede afdelinger
  • Samtænkning af psyke og soma i behandlingen af psykiatribrugerne
  • At samarbejde bedre på tværs af sektorer
  • At kunne forebygge uro, konflikter og tvang og håndtere situationerne godt, når de alligevel opstår
  • At kunne mestre teknologier inden for området, herunder også mestre fx at anvende dokumentationsredskaber – med alt hvad det indebærer af praksis.

Anbefalinger

For at social- og sundhedsassistenterne kan fastholde og måske endda styrke deres relevans som faggruppe i psykiatrien, er anbefalingen, at de udvikler deres kompetencer, så de kan imødekomme de behov der efterspørges i den nye psykiatriske virkelighed.

Samtidig kan de udvikle og styrke deres kompetencer til at understøtte behandlingen i den tid, der ligger i hverdagen på afdelingerne, og imellem behandlingsforløbene. Her har social- og sundhedsassistenterne en mulighed for at spille en særlig rolle som dem, der i det daglige kan fremme den personlige og sociale recovery-proces i forbindelse med indlæggelsesforløb i psykiatrien.

Formål

EPOS, Efteruddannelsesudvalget for det pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet, ønskede viden om udviklingen inden for psykiatrien med fokus på, hvilken rolle social- og sundhedsassistenterne spiller i det psykiatriske arbejde nu, såvel som hvilken rolle der er til dem i fremtiden.

KORA har udarbejdet dette notat, der belyser denne problemstilling baseret på eksisterende litteratur. Hertil har konsulentvirksomheden Kubix udarbejet en kvalitativ undersøgelse, der ligeledes fokuserer på social- og sundhedsassistenters rolle nu og i fremtiden i den regionale psykiatri. Formålet er at klæde EPOS på til at diskutere og træffe beslutninger om fremtidige kompetenceudviklingstilbud til social- og sundhedsassistenter.

Metode

Litteraturgennemgang, hvor litteraturen er fundet via søgning i databaser samt ved snowball-metoden.

Type: Notat
Udgiver: KORA, København
Hvem har finansieret: EPOS, Efteruddannelsesudvalget for det pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet. KORA fungerer som underleverandør til Kubix
Vidensområder: Arbejdsmarked og uddannelse, Social
Kontakt

Anne Petersen

Projektleder

9135 6204 / anpe@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev