KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Nyhed, 30. maj 2016

Misbrugere på lægeordineret heroin er mindre kriminelle

Udskriv Del på

Stofmisbrugere begår mindre kriminalitet og har større livskvalitet, når de får lægeordineret heroin. Den mindre kriminalitet betyder, at samfundet kan spare penge på bl.a. politi og fængsler. Men behandlingen er dyr, og en stor del falder fra. Det viser en ny analyse fra KORA.

Mennesker på gaden. Sløret
Modelfoto: Lars Degnbol/KORA

Stofmisbrugere har dårligere livskvalitet, er oftere syge og dør tidligere end andre. Desuden begår de ofte kriminalitet. Det har konsekvenser for samfundet og samfundsøkonomien. For eksempel fører det til øget utryghed i befolkningen og højere omkostninger til politi, retsvæsen og fængselsophold. I 2010 begyndte man at give lægeordineret heroinbehandling i Danmark for at komme nogle af disse negative følgevirkninger til livs. Og det ser ud til at have en effekt.

- Når vi ser på de personer, der er i behandling i mindst ét år, viser vores analyser, at lægeordineret heroin har en positiv effekt på brugernes livskvalitet og overlevelse. Desuden er de mindre kriminelle og kommer mindre i fængsel. Det giver et pænt fald i offentlige udgifter til politi, retsvæsen og fængselsophold, forklarer sundhedsøkonom i KORA, Lone Bilde, som står bag analysen.

Kan det betale sig?

Men den lægeordinerede heroinbehandling er dyr. Når man benytter de sædvanlige sundhedsøkonomiske beregningsmetoder og sætter udgifterne til behandlingen op imod de ekstra leveår og den øgede livskvalitet for patienten, så løber prisen op i 1,6-2,5 mio. kroner pr. kvalitetsjusteret leveår. Det er et højt beløb, som ligger på linje med de mest komplicerede behandlinger i sundhedsvæsenet.

Imidlertid er de sædvanlige sundhedsøkonomiske målemetoder næppe tilstrækkelige, når man skal analysere effekterne af misbrugsbehandling, påpeger Lone Bilde.

- Ordningen med lægeordineret heroin kan ikke umiddelbart sammenlignes med andre behandlinger, fordi der er langt flere formål end de rent sundhedsmæssige. Der er en række socialfaglige, kriminalitetsmæssige og etiske aspekter, som vi ikke tager højde for. Og en række sparede omkostninger, som vi slet ikke har med i vores sundhedsøkonomiske regnestykke, siger hun. Omkostninger for ofrene for misbrugernes kriminalitet er for eksempel ikke med i denne danske analyse. Økonomiske analyser fra Schweiz og Holland viser, at besparelsen på kriminalitet helt udligner udgiften ved heroinbehandlingen, når man medregner den type omkostninger.

Mange falder tilbage

Lidt mere end en fjerdedel af de brugere, der er med i heroin-ordningen, falder fra igen efter en kortere periode, og nogle vender tilbage til illegale stoffer og kriminalitet. KORAs analyse viser, at de positive effekter bliver langt mindre, hvis brugerne følger ordningen i mindre end et år. Fastholdelse i behandlingen er derfor et yderst vigtigt succeskriterie for heroinbehandlingen.

FAKTA om lægeordineret heroin
  • I 2010 startede et permanent herointilbud på fem forskellige behandlingssteder i Danmark. Ifølge Sund¬heds¬sty¬relsen har i alt 252 brugere været indskrevet i heroin-¬ordningen frem til og med 2012.
  • Behandlingen består i, at brugeren selv administrerer det udleverede stof under supervision af mindst to læger eller sygeplejersker. Behandlingen suppleres med metadonbehandling.
  • KORA har analyseret de samfundsøkonomiske konsekvenser af ordningen med lægeordineret heroinbehandling i Danmark i perioden 2010-2012. 
  • Analysen er baseret på data fra en lang række registre samt på en måling af heroinpatienternes selv¬rapporterede livskvalitet.
  • I analysen sammenlignes data fra perioden 2007-2012 for personer, der har været i lægeordineret heroinbehandling med personer, der har været indskrevet i metadonbehandling helt eller delvist i perioden.