KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Undersøgelse i gang

Hvad er kommunernes erfaringer med samskabelse?

Samskabelse mellem kommuner og civilsamfund, borgere og frivillige står højt på den politiske dagsorden i de fleste kommuner. Dette projekt skaber overblik over kommunale erfaringer med samskabelse, og bidrager med anvisninger til, hvordan kommunerne kan samskabe på forskellige måder, med borgere, foreninger og civilsamfund.

Udskriv Del på
Projektleder: Helle Hygum Espersen
Projektmedarbejdere: Leif Olsen, Leena Eskelinen og Johan Østergaard Houlberg
Projektperiode: Februar 2015 - januar 2018

Baggrund

Samskabelse er en forholdsvis ny dagsorden i de danske kommuner, og vi ved derfor ikke særlig meget om, hvad der virker hvordan i hvilke sammenhænge. Danske kommuner indgår i samarbejder med foreninger, frivillige og borgere på forskellige måder og stort set alle sektorområder. Dette projekt har til formål at afdække kommunernes forskellige roller i samskabelse på tværs af sektorområder. Hvad kræver det af kommunens organisationer og medarbejdere at deltage i succesfulde partnerskaber og samskabelsesprocesser med borgere, civilsamfund og foreninger? Hvordan kan vi forstå samarbejderne, og hvilke nye mulighedsbetingelser skaber samarbejderne i forhold til effekt og resultater, borgernes adgang til ressourcer og netværk og demokrati?

Formål

Projektet har til formål at skabe et overblik over forskellige kommunale erfaringer med samskabelse. Hvilke metoder og tilgange kan føre til hvilke former for værdi for borgerne? Projektet undersøger sammenhænge mellem politik og rammer, organisering af samarbejder mellem organisationer fra forskellige sektorer og det konkrete samspil mellem professionelle medarbejdere, borgere og frivillige i forskellige sammenhænge. Resultaterne fra projektet bruges til at udforme anbefalinger til, hvordan kommuner kan indgå i samskabelse på forskellige måder med forskellige formål for øje.

Metoder

I samarbejde med Syddansk Universitet, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund og Center for socialt entreprenørskab Roskilde Universitet gennemføres en spørgeskemaundersøgelse i alle 98 kommuner, der har fokus på at afdække, hvordan, med hvem og hvorfor kommunerne samarbejder med borgere, foreninger og frivillige.

I samarbejde med Center for socialt entreprenørskab Roskilde Universitet skabes efterfølgende kontakt med fem kommuner, der repræsenterer forskellige erfaringer med samskabelse til dybdegående kvalitativ undersøgelse. De fem casestudier indeholder både kvalitative enkeltinterview med kommunale og civile repræsentanter, gruppeinterview med borgere, deltagerobservation og spotinterview, samt desk research af relevante dokumenter vedrørende samarbejderne.

Projektet kvalificeres løbende af en referencegruppe bestående af:

  • Kommunernes Landsforening: Chefkonsulent Jacob Møller
  • Kolding Kommune: Senior og social direktør Lars Rasmussen
  • Frivilligt Forum (interesseorganisation for de frivillige sociale organisationer): Formand Johs Bertelsen
  • Frise (landsorganisation for Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark): Sekretariatsleder Casper Bo Danøe
  • Frivilligrådet: Sekretariatsleder Terkel Andersen
  • Center for frivilligt socialt arbejde: Konsulent Dorte Nørregaard Gotthardsen
  • FOA (Fag og Arbejde): Chefkonsulent Birgit Stechmann
  • CIFRI (netværk for forskning i civilsamfund og frivillighed): Professor Lars Skov Henriksen, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.
Hvem finansierer: KORA
Samarbejdspartner(e): KORA samarbejder med Syddansk Universitet, Center for Idræt, Sundhed og Civilsamfund v Professor Bjarne Ibsen og professor Linda Lundgaard Andersen, Center for socialt entreprenørskab Roskilde Universitet om spørgeskema til kommunerne. KORA samarbejder også med Linda Lundgaard Andersen om casestudierne. Derudover er der tilknyttet en referencegruppe til projektet.
Vidensområde: Arbejdsmarked og uddannelse, Børn og unge, Social og Sundhed
Kontakt

Helle Hygum Espersen

Seniorprojektleder

4050 5674 / hees@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev