KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Analyse af økonomiske rammevilkår for trafikselskaberne

Nogle af rammebetingelserne for trafikselskaberne har styringsmæssige formål. Dermed vil de naturligt påvirke og muligvis begrænse den kollektive trafiks udvikling, viser denne analyse. Det kan dog diskuteres, om selskabernes rammebetingelser virker mere begrænsende end betingelserne for sammenlignelige aktiviteter i den offentlige sektor.
Udskriv Del på
Udgivet: April 2017

Analyse af økonomiske rammevilkår for trafikselskaberne

Movias udgangspunkt har været, at rammebetingelserne i et vist omfang kan være barrierer. Modelfoto: Lars Degnbol/KORA

Baggrund

Movia har ønsket en analyse af nogle af de rammebetingelser, som Movia og de øvrige trafikselskaber fungerer under. Det er rammebetingelser, som bestemmer, hvordan trafikselskaberne indgår under den økonomiske styring af kommuner og regioner, og som vedrører de finansieringsmæssige rammer. Movias udgangspunkt har været, at rammebetingelserne i et vist omfang kan være barrierer for – eller skabe forvridninger i forhold til – udviklingen af den kollektive trafik på busdriftsområdet.

Konklusion/resultater

KORA har set på fem konkrete rammebetingelser for trafikselskaberne og busdriften.

Nogle af rammebetingelserne har styringsmæssige formål, hvilket naturligt betyder, at trafikselskabernes udvikling påvirkes og eventuelt begrænses i de konkrete tilfælde. Det kan dog diskuteres, om trafikselskabernes særlige forhold kan betyde, at rammebetingelsernes udformning og administration virker mere begrænsende for trafikselskaberne og busdriften end de betingelser, som gælder for andre helt eller delvist sammenlignelige brugerfinansierede aktiviteter i den offentlige sektor.

I forhold til at afspejle borgeres og virksomheders ønsker om busbetjening peger analysen endvidere på, at det er vanskeligt for et trafikselskab at modtage finansiering fra en virksomhed til eventuel forbedret busdrift.

Et særligt aspekt ved rammebetingelserne er, at trafikselskaberne ikke har mulighed for at modtage momsrefusion for indkøbte varer og tjenesteydelser – i modsætning til stort set hele den øvrige kommunale og regionale virksomhed. Undtagelsen fra momsrefusion har en naturlig baggrund i, at der ikke er moms på offentlig persontransport. Men undtagelsen indebærer samtidig, at det bliver økonomisk mere fordelagtigt for busoperatører og busselskaber at producere forskellige hjælpeydelser selv, som muligvis kunne være indkøbt billigere fra private virksomheder. Det kan føre til et effektivitetstab.

Anbefalinger 

Resultaterne fra analysen kan være baggrund for overvejelser om:

  • Administration og udformning af anlægsrammer og lånemuligheder til anlæg i forbindelse med busdrift
  • Vilkårene for trafikselskabers mulighed for at modtage finansiering fra private virksomheder
  • Udformningen af den kommunale og regionale momsrefusionsordning med henblik på, om det bør være muligt for trafikselskaber og busdrift at modtage momsrefusion for indkøbte ydelser
  • Muligheden for, at en kommune kan anvende provenu fra parkeringsafgifter – som alternativt skulle afgives til staten – til at finansiere parkér-og-rejs anlæg i andre kommuner. Det vil evt. kunne øge brugen af den kollektive trafik og mindske trafikpresset i bycentrum.

Metode

Konklusionerne i analysen er primært draget på baggrund af en gennemgang af indhold, baggrund og mulig effekt af de analyserede rammebetingelser. Relevant litteratur samt lov- og regelgrundlag er inddraget i analysen.

Type: Rapport
Udgiver: KORA, København
Hvem har finansieret: Trafikselskabet MOVIA
Vidensområde: Økonomi og administration