KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Undersøgelse i gang

Hvad koster det private virksomheder at byde på offentlige udbud?

Når private virksomheder byder på offentlige opgaver, har de en række omkostninger forbundet med at afgive tilbuddet. Dette projekt kaster lys over, hvor store virksomhedernes transaktionsomkostninger er, hvor i tilbudsprocessen de opstår, og hvad der har betydning for størrelsen af dem.

Udskriv Del på
Projektleder: Kurt Houlberg
Projektmedarbejdere: Emil Thranholm, Amanda Thor Andersen, Kirstine Rysbjerg Munk, Maria Hoelgaard, Juliane Birkedal Poulsen, Jonatan Mizrahi-Werner og Anders Rønnow Bruun
Projektperiode: November 2016 - januar 2018
Modelfoto: Lars Degnbol/KORA

Baggrund

Den danske offentlige sektor indkøber årligt varer og tjenesteydelser fra private virksomheder til en værdi af cirka 300 milliarder kroner. Offentlige udbud bidrager til at skabe konkurrence mellem relevante leverandører af varer eller serviceydelser til den offentlige sektor.

De offentlige udbud spiller derfor en central rolle i samspillet mellem den offentlige og private sektor, og udbudsprocessen kan være afgørende for at skabe størst mulig samfundsmæssig nytte, når det offentlige køber varer og tjenester på det private marked.

Den offentlige sektor har omkostninger forbundet med at udfærdige udbudsmaterialer, indgå kontrakter og følge op på dem. Men i den samlede vurdering af samfundsmæssige fordele og ulemper ved at udbyde offentlige opgaver indgår også den faktor, at de private virksomheder på samme måde har omkostninger ved at byde på opgaverne. Hvor store virksomhedernes transaktionsomkostninger er, og hvad der har betydning for deres størrelse, ved vi dog meget lidt om i dag.

Formål

I denne undersøgelse ser Roskilde Universitet, Aarhus Universitet og KORA nærmere på forholdene omkring de private virksomheders transaktionsomkostninger. Undersøgelsen har tre formål:

  1. At klarlægge størrelsen af virksomhedernes omkostninger ved at deltage i offentlige udbud. 
  2. At undersøge, hvilke faktorer der bidrager til at forklare størrelsen på virksomhedernes transaktionsomkostninger. 
  3. At identificere årsager til, at nogle virksomheder helt afholder sig fra at deltage i offentlige udbudsprocesser.

Metoder

Undersøgelsen baserer sig på spørgeskemaer sendt ud til alle virksomheder inden for otte brancher, hvor stat, regioner og kommuner regelmæssigt udbyder opgaver. I alt drejer det sig om cirka 4.000 virksomheder fra følgende otte brancher: anlægsentreprenører, byggeentreprenører, murere, tømrere, vidensrådgivning, Facility Management/rengøring, sundhed/ældrepleje og it-branchen.

Projektet baserer sig desuden på litteraturstudier samt kvalitativ viden fra interview med brancheorganisationer og udvalgte virksomheder inden for de pågældende brancher.

Hvem finansierer: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Samarbejdspartner(e): Ole Helby Petersen, Roskilde Universitet, samt Jesper Rosenberg Hansen og Anders Ryom Villadsen, Aarhus Universitet

Vidensområde: Økonomi og administration
Kontakt

Kurt Houlberg

Professor MsO i kommunaløkonomi

3157 6684 / kuho@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev