KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Undersøgelse i gang

Kommunale og regionale effektivitetsanalyser

KORA er blandt de førende i Danmark med at gennemføre effekt- og benchmarkinganalyser, hvor resultaterne af den offentlige indsats er defineret præcist, og der er taget højde for, at det ikke er tilfældigt, hvem der får en offentlig indsats, og at der er forskelle på institutioners og kommuners rammevilkår.

Udskriv Del på
Projektleder: Kurt Houlberg
Projektmedarbejdere: Christophe Kolodziejczyk, Nicolai Kristensen, Sune Welling Hansen, Kenneth Lykke Sørensen, Jakob Kjellberg og Iben Bolvig
Projektperiode: Juni 2010 - december 2017

Formålet med dette projekt er at koble økonomi på analyserne på udvalgte service-områder, så det kan beregnes, hvad effekten er i forhold til ressourceforbruget.

Analyserne gennemføres på folkeskole-, integrations- og genoptræningsområdet. Datagrundlaget er registerdata, ECO Nøgletal og indsamlede økonomioplysninger på de specifikke områder.

Hvem finansierer: Det Kommunale Momsfond
Vidensområde: Økonomi og administration
Kontakt

Kurt Houlberg

Professor MsO i kommunaløkonomi

3157 6684 / kuho@vive.dk