KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børn og unge-område

En analyse af kommunerne i Region Sjælland, 2014-2017
Kommunerne i Region Sjælland har oplevet en stigning i udgifterne på det specialiserede børn- og ungeområde fra 2014 til 2017. Flere børn og unge modtager sociale foranstaltninger. Udgifterne til den enkelte modtager er nogenlunde uændrede.
Udskriv Del på
Forfattere: Hans Skov Kloppenborg
Udgivet: August 2018

Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børn og unge-område

3 procent flere børn og unge modtog en social foranstaltning i perioden 2014-2017

Svagt stigende brugertal og enhedsudgifter

Udgifterne til det specialiserede børn- og ungeområde er steget med 5 procent i Region Sjælland. Stigningen er sket fra 2014 til 2017 og er et gennemsnitstal for de 17 kommuner i regionen. På landsplan er de samme udgifter kun steget med 1 procent i samme periode. Det viser en undersøgelse, som VIVE har foretaget for Styregruppen for Rammeaftale Sjælland.

De stigende udgifter dækker over, at 3 procent flere børn og unge modtog en social foranstaltning i perioden. Når et barn modtager en social foranstaltning, bliver det for eksempel anbragt uden for eget hjem eller modtager en forebyggende foranstaltning.

Udgifterne til den enkelte foranstaltningsmodtager er ligeledes steget lidt i perioden. Den enkelte modtager er gennemsnitligt 2 procent dyrere i 2017 end i 2014.

Forskelle mellem de sjællandske kommuner

De sjællandske kommuner har forskellige enhedsudgifter, det vil sige udgifter pr. modtager af sociale foranstaltninger. Enhedsudgifterne svinger i 2017 fra 282.000 kr. i den billigste kommune til 596.000 kr. i den dyreste kommune.

Der er også stor forskel mellem kommunerne på, hvor mange børn og unge der modtager en foranstaltning. Kommunen med flest modtagere har 4-5 gange så mange modtagere som kommunen med færrest modtagere.

Forskellene mellem kommunerne kan skyldes, at der er variation i brugergruppens behov, eller at kommunerne har forskellig visitationspraksis. Men det kan også i et vist omfang skyldes forskelle i kommunernes registrering af data.

Metode til at sammenligne de 17 kommuner

VIVE har sammenlignet de 17 kommuner ved at indsamle oplysninger direkte fra kommunerne om antallet af modtagere af forskellige foranstaltningstyper. Derudover har VIVE anvendt data fra Danmarks Statistik om kommunernes udgifter til området. VIVE og kommunerne har i samarbejde kvalitetssikret analysernes datagrundlag. VIVE tager dog forbehold for, at der kan være fejl i de opgørelser over udgifter og brugere, som VIVE har modtaget fra kommunerne og Danmarks Statistik.

Baggrund for undersøgelsen

VIVE har opdateret en række benchmarkinganalyser for Styregruppen for Rammeaftale Sjælland. Analyserne sammenligner udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede socialområde blandt de 17 kommuner i Region Sjælland. VIVE (dengang KORA) udgav en række lignende rapporter i 2016 og 2017. Kommunerne skal bruge de nye analyser som grundlag for fælles styringsinformation på området.

Rapporten om udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børn- og ungeområde er én af to udgivelser, som præsenterer resultaterne fra VIVEs opdatering. Den anden udgivelse handler om det specialiserede voksenområde. Den finder du her.

Type: Rapport
Udgiver: VIVE, København
Hvem har finansieret: Styregruppen for Rammeaftale Sjælland
Vidensområder: Børn og unge, Social, Økonomi og administration