KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Notat

Udligning og tilskud udgør mere end 30 pct. af indtægterne i flere kommuner

Der er stor forskel på de økonomiske vilkår i kommunerne. Med tilskuds- og udligningssystemet søges det at udjævne disse forskelle, så kommunerne kan finansiere nogenlunde samme serviceniveau ved nogenlunde samme skatteprocent. Denne analyse, som er udarbejdet af Danmarks Statistik i samarbejde med VIVE, ser nærmere på, hvilke kommuner der er særligt afhængige af udlignings- og tilskudssystemet, og sammenholder dette med kommunernes skatte- og serviceniveauer.
Udskriv Del på
Forfattere: Kevin Vejrup, Helene Gjermansen, Birthe Moltrup-Nielsen, Michael Drescher, Anne Kaag Andersen og Niels Jørgen Mau Pedersen
Udgivet: November 2017

Udligning og tilskud udgør mere end 30 pct. af indtægterne i flere kommuner

Baggrund

Der eksisterer en lang række tilskuds- og udligningsordninger, som påvirker kommunernes økonomiske vilkår, og det kan være vanskeligt at få et samlet overblik over virkningerne. I dette notat forsøges det at give et overblik over de samlede betalinger som resultat af alle disse forskellige ordninger. Desuden har det været opgaven at belyse, hvordan forholdet mellem beskatningsniveau og et beregnet serviceniveau ser ud i landets 98 kommuner, og hvilke mønstre, der tegner sig.

Analysen er udgivet af Danmarks Statistik, og er udarbejdet af medarbejdere fra Danmarks Statistik i samarbejde med Niels Jørgen Mau Pedersen fra VIVE.

Hovedkonklusioner fra analysen

  • Udligning og tilskud udgjorde i 2016 mere end 30 procent af indtægterne i flere kommuner.
  • Syv kommuner var nettobetalere til tilskuds- og udligningssystemet. De øvrige 91 kommuner var nettomodtagere.
  • Kommunerne fik i 2016 knap 85 mia. kr. fra staten gennem de forskellige tilskuds- og udligningsordninger. Det svarer til, at de i gennemsnit fik 14.800 kr. pr. indbygger.
  • Hvis der ses på, hvilke kommuner der lå under gennemsnittet på 14.800 kr. pr. indbygger, er der 31 kommuner, der modtager mindre end det gennemsnitlige tilskudsbeløb.
  • På trods af tilskuds- og udligningssystemets udlignende virkning er der forskelle i kommunernes skat/service-forhold, men uden tilskud og udligning ville forskellene være væsentligt større.

Metode

Analysen er udarbejdet på baggrund af Danmarks Statistiks registre samt tal, der udgives af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Type: Notat, Nationalregnskab og offentlige finanser, Nr. 2017:15
Udgiver: Danmarks Statistik, København
Vidensområde: Økonomi og administration