KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Nøgletalsscreening af Tønder Kommunes økonomiske balance og udgiftspolitik

Samt fremtidige økonomiske usikkerheder
Tønder Kommunes ugunstige økonomiske grundvilkår gør, at kommunens arbejde med at tilpasse udgifterne også fremover bliver væsentligt. En analyse, som VIVE har udarbejdet af kommunens økonomi, viser, at tilpasninger i udgifterne har bragt kommunen nærmere – men ikke i mål med – en økonomisk balance.
Udskriv Del på

Nøgletalsscreening af Tønder Kommunes økonomiske balance og udgiftspolitik

Tønder Kommunes økonomiske grundvilkår er mindre gunstige end i landet som helhed. I 2017 overstiger udgiftsbehovet således de ressourcer, kommunen har til rådighed. Modelfoto: Ricky John Molloy/VIVE

Baggrund

Tønder Kommune har bedt VIVE om at foretage en analyse af kommunens økonomiske balance og den førte udgiftspolitik samt af de økonomiske usikkerheder, der tegner sig for fremtiden. VIVE har i vinteren 2017-2018 gennemført analysen som en nøgletalsanalyse i samarbejde med nøglemedarbejdere fra forvaltningen i Tønder Kommune. Udgangspunktet har været en benchmarking af Tønder Kommune op mod grupper af kommuner, der ved deres befolkningsmæssige sammensætning mv. minder mest muligt om Tønder på de forskellige velfærdsområder.

Resultater

Tønder Kommunes økonomiske grundvilkår er mindre gunstige end i landet som helhed. I 2017 overstiger udgiftsbehovet således de ressourcer, kommunen har til rådighed.

De økonomiske grundvilkår kan ikke påvirkes af kommunen selv. Det betyder, at Tønder Kommune må tilpasse sin økonomiske prioritering til denne grundlæggende ubalance i økonomien. I den nuværende situation, hvor staten sanktionerer kommuner, der forhøjer skatten, vil denne tilpasning primært skulle ske ved at skære på udgifterne.

Kommunens beskatningsniveau ligger tæt på landsgennemsnittet. Men det faktiske niveau for driftsudgifterne ligger 3,6 procentpoint lavere end de udgifter, som en kommune som Tønder forventes at have. Det er således på udgiftssiden, at Tønder Kommune har foretaget en tilpasning for de ugunstige økonomiske grundvilkår, og dermed bragt sig nærmere – men ikke i mål med – en økonomisk balance.

Metode

Analysen er udarbejdet på baggrund af en nøgletalsscreening af Tønder Kommunes økonomiske balance og udgiftspolitiske prioritering af 11 udgiftsområder. Datagrundlaget består primært af data fra ECO Nøgletal 2017 suppleret med enkelte andre nationalt tilgængelige data om kommunernes aktiviteter mv.

Analysen af Tønder Kommunes udgiftspolitiske prioriteringer baserer sig på en sammenligning af Tønder Kommune med de mest sammenlignelige kommuner med hensyn til de overordnede økonomiske grundvilkår og udgiftsbehov på de enkelte udgiftsområder.

På fire områder, som kommunen har udvalgt til nærmere analyse, er der på grundlag af valideringsworkshops gennemført en validering af Tønder Kommunes udgiftskontering og koblet indikatorer for aktiviteter mv. sammen med de udgiftspolitiske nøgletal.

Type: Rapport
Udgiver: VIVE, København
Hvem har finansieret: Tønder Kommune
Vidensområde: Økonomi og administration