KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Notat

Kommunernes regnskaber og budgetter 2017/2018

Gennemsnitskommunens overskud fortsætter
For femte år i træk har kommunerne samlet set overskud i regnskabet. Overskuddet skyldes, at driftsudgifterne har været væsentligt lavere, end kommunerne har budgetteret med. Det viser VIVEs nye nøgletal for kommunernes økonomistyring.
Udskriv Del på
Forfattere: Mads Thau og Bo Panduro
Udgivet: Juni 2018

Kommunernes regnskaber og budgetter 2017/2018

I 2017 lød gennemsnitskommunens samlede regnskabsresultat på 717 kroner pr. indbygger. Modelfoto: Lars Degnbol/VIVE

I 2017 lød gennemsnitskommunens samlede regnskabsresultat på 717 kroner pr. indbygger. Tallet dækker hovedsageligt over et overskud på den løbende drift på 3.080 kr. pr. indbygger, som var mere end dækkende for kommunernes anlægsinvesteringer på 2.358 kr. pr. indbygger. Den løbende drift omfatter for eksempel lønudgifter til kommunens personale og indtægter fra skatter, mens anlægsudgifterne eksempelvis kan være byggeri af nye skoler eller veje. Det er femte år i træk, at kommunerne samlet set kører med overskud.

Se nøgletallene fra de enkelte kommuner her

Kommunetal 26-6-2018

Et stigende mindreforbrug

De seneste års overskud har ikke været budgetterede men skyldes, at udgifterne til den løbende drift har være væsentligt lavere end forventet. Mindreforbruget i 2017 lød således på 1.003 kr. pr. indbygger. Dette er ikke nødvendigvis tegn på overforsigtighed i budgetlægningen. En væsentlig del af mindreforbruget kan forklares med lovbestemte og konjunkturfølsomme overførselsudgifter som for eksempel kontanthjælp. Serviceudgifter til for eksempel skoler, ældrepleje og andet, som kommunerne i langt større grad selv er herre over, har ikke haft den store indflydelse på det stigende mindreforbrug.

Større økonomisk ansvarlighed i valgår end tidligere

Kommunernes budgetter for 2017 byder således ikke på de store overraskelser, men ligger i forlængelse af den udvikling i kommunernes økonomistyring, vi har set de seneste år. Overskuddet for 2017 er dog bemærkelsesværdigt set i lyset af de store underskud, mange kommuner tidligere har haft i år med kommunalvalg, inden staten skærpede de økonomiske sanktioner over for kommunerne i 2011. Det tyder således på, at sanktionerne har effekt og medfører økonomisk ansvarlighed i kommunerne selv i et valgår.

Baggrund

VIVE beregner hvert år en række nøgletal om kommunernes budgetter og regnskaber for at tage pulsen på den økonomiske styring i de danske kommuner. Nøgletallene er nu opdaterede for regnskabsåret 2017 og budgetåret 2018. Alle nøgletallene er frit tilgængelige her.

Metode

På baggrund af 15 nøgletal for regnskabet 2017 og budgettet 2018 har VIVE set på de centrale tendenser i kommunernes økonomiske resultater. Nøgletallene for gennemsnitskommunen er opgjort som uvægtede gennemsnit for alle landets 98 kommuner i 2018-priser.

Mere fra samme projekt
Type: Notat
Udgiver: VIVE, København
Hvem har finansieret: VIVE
Vidensområde: Økonomi og administration