KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Notat

Kommunalvalg

Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne
Ved det seneste kommunalvalg i 2013 var valgdeltagelsen på 71,9 procent. Det er en stigning fra 65,8 procent i 2009. Der var dog relativt store forskelle på valgdeltagelsen i 2013 mellem kommunerne, selvom samtlige kommuner oplevede en stigning fra 2009. Det viser dette notat, som også ser på fordelingen af kvinder og mænd i kommunalbestyrelserne i 2013 og hvor mange kandidater der stillede op til valget i de enkelte kommuner.
Udskriv Del på
Forfattere: Bo Panduro
Udgivet: Oktober 2017

Kommunalvalg

Ved kommunalvalget i 2013 havde Fanø landets højeste stemmeprocent på 85,4, mens København havde den laveste på 61,2. Modelfoto: Lars Degnbol/VIVE

Resultater

Notatet beskriver valgdeltagelse i kommunerne ved de to seneste kommunalvalg.
Tabellen viser den gennemsnitlige valgdeltagelse i tre landsdele og i hele landet ved kommunalvalgene i 2009 og 2013. Det kan ses af tabellen, at valgdeltagelsen som gennemsnit er steget i såvel de tre landsdele som i hele landet. Stigningen for hele landet er på 6,1 procentpoint – fra 65,8 procent i 2009 til 71,9 procent i 2013.

Grafik valgdeltagelse

Tallene for landsdelene dækker dog over store forskelle mellem kommunerne. Landkortet viser valgdeltagelsen for hver enkelt af landets kommuner ved kommunalvalget i 2013. Højest var valgdeltagelsen i Fanø Kommune med 85,4 procent. Lavest var den i Københavns Kommune med 61,2 procent.

Der er også forskelle kommunerne imellem, når det gælder antallet af opstillede kandidater. Her er tendensen, at der er flere kandidater pr. 1.000 stemmeberettigede i de mindre kommuner, hvor antallet af vælgere er lille, end i de større kommuner, hvor antallet af vælgere er stort.

Ser man på kønsfordelingen i kommunalbestyrelserne i 2013, så optog kvinder i gennemsnit tre ud af ti pladser på landsplan. Det tal dækker dog over store kommunale forskelle. Mens kvinderne i nogle kommuner sad på næsten seks ud af ti pladser i byrådet, optog de kun hver tiende plads i andre kommuner.

Datagrundlag

Analysen er baseret på data fra Danmarks Statistik og Den Danske Valgdatabase.

Baggrund

TV2 Regionerne har bedt VIVE levere en række nøgletal, som TV2 Regionerne ønsker at inddrage i deres dækning af kommunalvalget den 21. november 2017. Nøgletallene bliver løbende publiceret som notater i perioden fra 11. september til 23. oktober 2017.

Med dette notat har TV2 Regionerne ønsket at få belyst spørgsmålet: ”Hvor interesserede er borgerne i det politiske arbejde i kommuner, og hvordan er kønsfordelingen i kommunalbestyrelserne?”. Notatet beskriver valgdeltagelsen til kommunalvalg, antal kandidater pr. 1.000 stemmeberettigede, antal kandidater pr. plads i kommunalbestyrelsen samt kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen på baggrund af data fra Danmarks Statistik.

Udgivelsen indeholder ikke egentlige analyser af årsagerne til udviklingen over tid eller forskellen i valgdeltagelse mv. mellem kommunerne.

Type: Notat
Udgiver: VIVE, København
Hvem har finansieret: TV2 Regionerne
Vidensområde: Økonomi og administration