KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Undersøgelse i gang

Forskerhold skal skabe ny viden om ældreplejen

Den norske ældrepleje har ligesom den den danske været under forandring i organiseringen af pleje og omsorg. Sammen med norske forskere skal VIVE kortlægge udviklingen i den kommunale serviceproduktion af ældrepleje i Norge. Projektet skal skabe ny forskningsbaseret viden, som kan danne grundlag for lederes og politikeres beslutninger i fremtiden.

Udskriv Del på
Projektleder: Tine Rostgaard
Projektperiode: Juli 2017 - december 2019
Sammen med en række norske forskere skal VIVE kortlægge plejeområdet i Norge. Modelfoto: Ricky John Molloy/KORA

Baggrund

Norge har ligesom Danmark oplevet et større skift i organiseringen af plejen og omsorgen til ældre borgere. Blandt andet har private leverandører og frivillige organisationer fået en større rolle. Der er til stadighed en debat om, hvad god kvalitet i plejen er, og om kommunerne leverer for forskellige ydelser.

Sammen med en række norske forskere skal VIVE derfor kortlægge plejeområdet i Norge, og hvordan den opleves af brugere og påvirker praksis. Hvilke prioriteringer er der i den norske ældrepleje, og hvilke udfordringer er der for den norske sociale servicemodel?

Formålet med projektet er at skabe ny forskningsbaseret viden om de norske ældreplejeydelser, som kan danne grundlag for ledere og politikerne i deres fremtidige beslutningstagning.

Undersøgelsens indhold

Forskerholdet skal undersøge forskellige elementer af den kommunale serviceproduktion af ældreplejeydelser i Norge:

  1. Produktionsmodeller: Vi kortlægger kommunernes forskellige måder at producere plejeydelser på.
  2. Fordeling: Vi undersøger, hvordan de forskellige produktionsmodeller påvirker fordelingen af plejeydelser.
  3. Levering: Vi ser på, hvordan brugerne oplever de forskellige måder at få leveret plejeydelser på, og hvordan det påvirker den praksis, brugerne møder.
  4. Styring: Vi undersøger, hvilke faktorer der styrer kommunens prioriteringer.
  5. Vi etablerer en database og udvikler en metode, der muliggør, at man på længere sigt kan analysere udvikling og forandringer i den kommunale ydelsesproduktion.

Metoder

Projektet anvender kommunale registerdata (IPLOS), spørgeskemaundersøgelse blandt kommunerne og et kommunalt casestudie med anvendelse af observationer og interview.

Hvem finansierer: Det norske forskningsråd under programmet Helsevel
Samarbejdspartner(e): Ragnhild Hellesø, fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), er projektleder for det samlede projekt. Udover VIVE bidrager disse også til projektet: Maren Sogstad, NTNU, Anette Fagertun, Høgskolen på Vestlandet (HVL), Rune Ervik, Universitetet i Bergen, Oddvar Førland, Høgskolen i Bergen, Heidi Gautun, Høgskolen i Oslo og Akershus, Davina Allen, Cardiff University og Bjarke Folkestad, Universitetet i Bergen
Vidensområde: Social
Kontakt

Tine Rostgaard

Professor i komparativ social- og velfærdspolitik

4274 3445 / tiro@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev