KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Undersøgelse i gang

Muligheder og udfordringer for et forskningscenter i sundhed i landområder

Region Sjælland ønsker at etablere et forskningscenter der skal have fokus på sundhed i landområder.  KORA afdækker muligheder og udfordringer ved et sådant forskningscenter.

Udskriv Del på
Projektleder: Martin Sandberg Buch
Projektmedarbejdere: Grete Brorholt, Mickael Bech og Susanne Reindahl Rasmussen
Projektperiode: April 2017 - marts 2018
Regionen ønsker, at centeret skal etableres i samarbejde med Lolland, Guldborgsund og Vordingborg Kommuner. Modelfoto: Ricky John Molloy/KORA

Baggrund

Region Sjælland ønsker et lokalt forankret forskningscenter, hvor der forskes i sundhed i landområder. Visionen om et lokalt forankret forskningscenter kan dels relateres til de udfordringer, som særligt Lolland og Guldborgsund men også Vordingborg Kommuner har af såvel social som økonomisk og sundhedsmæssig art, og dels til et ønske om en bredere tilgang til sundhed i landområder, end den nuværende forskning tilbyder.

Regionen ønsker, at centeret skal etableres i samarbejde med Lolland, Guldborgsund og Vordingborg Kommuner, og at det skal placeres i Nykøbing Falster. Regionen har bedt KORA om at undersøge, hvad et sådant center bør indeholde, og hvordan det bedst muligt kan organiseres.

Formål

KORAs undersøgelse skal:

  • Afdække muligheder og udfordringer ved fem valgte forskningsspor (interventionsforskning, epidemiologisk forskning, dataforskning og klinisk forskning samt praksisrelateret forskning)
  • Afdække muligheder og udfordringer ved interventioner og effektmålinger i et lokalområde uden store forskningstraditioner. 
  • Undersøge forskningscenterets berettigelse i lokal, national og international sammenhæng.

Kortlægningen gennemføres i to faser:

  • Fase I fokuserer på kortlægning af lokale interesser og interessenter.
  • Fase II fokuserer på nationale og internationale interessenters erfaringer med etablering og udvikling af et forskningscenter, samt hvilke forskningsopgaver der vil kunne understøtte det lokalt forankrede ’Forskningscenter i sundhed i landområder’.

Metoder

Kortlægningen er en empirisk undersøgelse og analyse. KORA gennemfører en række strukturerede interview af strategisk udvalgte personer:

  • Fase I: Lokale interessenter i Region Sjælland, de tre kommuner Guldborgsund, Lolland og Vordingborg samt andre partnere som fx praktiserende læger.
  • Fase II: Nyere, relevante forskningsmiljøer/-institutioner og interessenter i Danmark og i Nordeuropa.

Herudover indgår der dokumentgennemgang (fase I) og dokument- og litteraturgennemgang af relevant skriftligt materiale i fase II.

Hvem finansierer: Region Sjælland finansierer fase I - og har søgt fondsmidler til finansiering af fase II.
Samarbejdspartner(e): Region Sjælland
Vidensområde: Sundhed
Mere fra samme projekt