KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Bogbidrag

Sundhedsledelse i et kommunalt perspektiv

Det kommunale sundhedsområde adskiller sig på væsentlige områder fra hospitalerne: En stor del af det nære sundhedvæsen ligger ikke i kommunerne, men hos praktiserende læge. Og mange af de medarbejdere i kommunerne, som kan påvirke borgernes sundhed oplever ofte ikke selv, at de arbejder med sundhed. I bog om ledelse i sundhedsvæsenet sætter VIVE-forsker spot på de særlige vilkår på det kommunale sundhedsområde.
Udskriv Del på
Forfattere: Sidsel Vinge
Udgivet: Oktober 2017

Sundhedsledelse i et kommunalt perspektiv

Sundhedsledelse på det kommunale område adskiller sig på tre centrale punkter: 1) Det kommunale sundhedsvæsen er langt fra så let at afgrænse som det regionale. 2) En væsentlig del af de kommunale sundhedsmedarbejdere er udgående. 3) Kommunerne udgør kun halvdelen af det nære sundhedsvæsen. Den anden halvdel udgøres af almen praksis. Modelfoto: Ricky John Molloy/VIVE

Bogen 'Ledelse i sundhedsvæsenet' sætter fokus på, hvordan man kan udføre virkningsfuld ledelse, når hele sundhedsområdet forandrer sig? VIVE-forsker Sidsel Vinge har bidraget med et kapitel om sundhedsledelse på det kommunale område. Og selvom mange af problemstillingerne er de samme, adskiller den kommunale sundhedsledelse sig også på tre centrale punkter:

  1. Det kommunale sundhedsvæsen er langt fra så let at afgrænse som det regionale. Og en stor del af de medarbejdere i kommunerne, som kan gøre en forskel for borgernes sundhed, ser ofte sig selv som en del af andre områder. Derfor bliver det en ledelsesmæssig udfordring at bedrive ledelse af sundhed på områder, hvor kerneopgaven er en anden.
  2. En væsentlig del af de kommunale sundhedsmedarbejdere er udgående. Det giver en særlig udfordring for ledelsen i hverdagen, ligesom kollegial sparring også er en udfordring blandt udgående medarbejdere.
  3. Kommunerne udgør kun halvdelen af det nære sundhedsvæsen. Den anden halvdel udgøres af almen praksis. Det kræver ledelsesmæssigt fokus og kompetence at få samarbejdet med selvstændige erhvervsdrivende på ydelsesbaseret overenskomst til at spille godt sammen med en kommunal organisation.
Type: Bogbidrag, Ledelse i sundhedsvæsenet, På hospitaler, i kommuner og i praksis, Red: Henrik W. Bendix, Annemette Digmann, Per Jørgensen og Kjeld Møller Pedersen: 289-311
Udgiver: Gyldendal Public, København
Vidensområde: Sundhed