KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Notat

Specialundervisningsbehov i Fredensborg Kommunes skoledistrikter

En gennemgang af udvikling og styringspraksis
Fredensborg Kommune henviser betydeligt flere skoleelever til specialundervisning, end man skulle forvente ud fra sammensætningen af elever i kommunen. Samtidig viser denne analyse, at der er forskelle på det forventede behov for specialundervisning i kommunens enkelte skoledistrikter.
Udskriv Del på
Forfattere: Thomas Astrup Bæk og Jacob Seier Petersen
Udgivet: November 2017

Specialundervisningsbehov i Fredensborg Kommunes skoledistrikter

Fredensborg Kommune henviser betydeligt flere skoleelever til specialundervisning, end man skulle forvente ud fra sammensætningen af elever i kommunen. Modelfoto: Ricky John Molloy/VIVE

Konklusion

Fredensborg Kommunes samlede henvisningspraksis til segregeret specialundervisning ligger væsentligt over niveauet på landsplan, viser denne analyse. Det gælder også, når der tages højde for de socioøkonomiske, demografiske og sundhedsrelaterede forhold hos kommunes elever. Segregeret specialundervisning betyder, at eleven får undervisning i en specialklasse eller på en specialskole.

Ser vi på de relevante karakteristika hos eleverne i Fredensborg Kommune, forventes det ud fra den statistiske model, og hvis man henviste som gennemsnittet for tilsvarende kommuner, at Fredensborg Kommune henviser 3,2 procent af eleverne til segregeret specialundervisning. I praksis henviser kommunen 4,2 procent af sine elever.

Den statistiske model anvendes i analysen også til at beregne det forventede behov for specialundervisning i hvert enkelt skoledistrikt i Fredensborg Kommune. Resultaterne viser, at der på grund af forskelle i skoledistrikternes elevgrundlag er visse forskelle mellem skoledistrikternes forventede specialundervisningsbehov. Således skiller skoledistrikterne for Nivå og Kokkedal sig ud ved at have højere specialundervisningsbehov end kommunens øvrige skoledistrikter. Dog viser analysen samtidig, at Kokkedals distrikt i praksis tegner sig for en endnu højere andel af henvisningerne til segregeret specialundervisning, end man ville forvente ud fra distriktets elevsammensætning.

Baggrund

Fredensborg Kommune har bedt VIVE gennemføre en analyse af forskelle i det forventede behov for specialundervisning mellem kommunens skoledistrikter. Analysen tager højde for forskelle i elevernes demografiske, socioøkonomiske og sundhedsmæssige karakteristika. Endelig sammenlignes Fredensborg Kommunes samlede henvisningspraksis til segregeret specialundervisning med henvisningspraksis på landsplan. Analysens resultater kan anvendes som udgangspunkt for fordeling af specialundervisningsmidler mellem kommunens skoler, hvis kommunen vælger at overgå til en decentral finansieringsmodel på området.

Metode

Det forventede specialundervisningsbehov vurderes ud fra en statistisk model, som viser sammenhængen mellem de demografiske, socioøkonomiske og sundhedsmæssige karakteristika hos eleverne og sandsynligheden for, at den enkelte elev vil modtage segregeret specialundervisning.

Modellen ser på segregeret specialundervisning, det vil sige specialundervisning i specialklasse eller på specialskole. Udgangspunktet for modellen er, at den tager hensyn til de forventede specialundervisningsbehov, som de enkelte skoler i kommunen har, når man ser på elevernes demografiske, socioøkonomiske og sundhedsrelaterede forhold.

Den statistiske model er baseret på registerdata for alle folkeskoleelever i Danmark. Modellen anvendes til at beregne hver enkelt elevs sandsynlighed for at få specialundervisning i Fredensborg Kommune, givet elevernes karakteristika.

Type: Notat
Udgiver: VIVE, København
Hvem har finansieret: Fredensborg Kommune
Vidensområder: Børn og unge, Økonomi og administration