KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Undersøgelse i gang

Rewards at the top

Politikeres aflønning er et centralt element i den underforståede kontrakt mellem politikerne og befolkningen. Dette projekt studerer, hvor meget og hvordan befolkningen er villig til at belønne politikerne, hvilke belønninger politikerne selv foretrækker, og hvilke belønninger politikerne får i praksis.

Udskriv Del på
Projektleder: Lene Holm Pedersen
Projektmedarbejdere: Nicolai Kristensen og Yosef Bhatti
Projektperiode: Januar 2017 - januar 2021
Modelfoto: Lars Degnbol/KORA

Baggrund

Forskningsprojektet ’Rewards at the top’ består af to hoveddele. Den ene undersøger dels befolkningens ønsker til politikernes aflønning og dels politikernes holdning til samme spørgsmål. Det sker med særligt fokus på aflønningernes niveau og sammensætning, samt hvorvidt politisk tillid påvirker holdningen til aflønningen.  Den anden hoveddel undersøger den faktiske aflønning i bred forstand. Vi ser både på positive belønninger som løn og prestige samt negative omkostninger som sygdom og skilsmisse både før, under og efter indvalg.

Formål

Projektets hovedformål er at opnå forståelse for, hvilke præferencer befolkningen og politikerne har i forhold til politikernes aflønning, og hvad der driver disse præferencer. Det andet hovedformål er at få en mere nuanceret forståelse af både positive og negative konsekvenser ved at være politiker. En sådan forståelse kan være relevant i forhold til fremtidige debatter om, i hvilken grad og hvordan vi skal aflønne vores politikere. Et spørgsmål, der er helt centralt i en demokratisk politisk tænkning. KORA er tilknyttet projektet generelt med hovedvægt på de kvantitative dele.

Metoder

For at studere befolkningens præferencer for aflønning af politikerne anvender vi ’discrete choice’ eksperimenter. Respondenterne, som udvælges fra et online-panel, bliver tilfældigt præsenteret for forskellige aflønningspakker, der varierer på en række dimensioner. Det kan for eksempel være i forhold til, hvor meget pension vægter. Derved kan vi estimere befolkningens præferencer for de enkelte dimensioner af politikernes aflønning. Der foretages en lignende undersøgelse af udvalgte grupper af politikeres præferencer. 

For at studere politikernes faktiske positive og negative belønninger kombinerer vi registerdata med interview af toppolitikere.

KORAs andel i projektet

Projektet er ledet af professor Lene Holm Pedersen fra CBS og KORA. Yosef Bhatti og Nicolai Kristensen deltager desuden i projektet fra KORA.

Hvem finansierer: Det Frie Forskningsråd
Samarbejdspartner(e): CBS
Vidensområde: Økonomi og administration
Kontakt

Lene Holm Pedersen

Professor og forskningsleder

6063 8107 / leho@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev