KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Undersøgelse i gang

Samskabelse i socialt arbejde med sårbare flygtninge og ældre. Modeller for praksis og samarbejde

Hvordan samskaber vi bedst i det sociale arbejde med flygtning og ældre?

Udskriv Del på
Projektleder: Tine Rostgaard
Projektperiode: Oktober 2017 - december 2020
I de kommende årtier vokser grupperne af ældre og flygtninge. Det giver nye udfordringer til en velfærdsstat med knappe samfundsressourcer. Det er derfor oplagt at undersøge, hvilke potentialer der ligger i samskabende sociale indsatser for de to brugergrupper. Modelfoto: Ricky John Molloy/KORA

Baggrund

I de kommende årtier vokser grupperne af ældre og flygtninge. Det giver nye udfordringer til en velfærdsstat med knappe samfundsressourcer. Det er derfor oplagt at undersøge, hvilke potentialer der ligger i samskabende sociale indsatser for de to brugergrupper.

Det skal KORA undersøge i et samarbejde med Aalborg Universitet, Røde Kors, Ældre Sagen, Dansk Flygtningehjælp og Aalborg Kommune. Projektet er finansieret af VELUX FONDEN.

Formål

Projektet skal undersøge disse spørgsmål: Hvad indebærer samskabelse i forhold til de to brugergrupper flygtninge og ældre? Hvilke potentialer rummer denne arbejdsform i forhold til at udvikle optimale organisatoriske modeller og praksisser for socialt arbejde med disse brugergrupper? Hvilke nye positioner og handlemuligheder skabes for både ældre og flygtningene, og for professionelle og frivillige igennem samskabende sociale indsatser? Og hvordan skabes optimale modeller for samarbejde?

Metoder

Projektet består af en forskningsdel og en praksisdel. Forskningsdelen er designet som et komparativt, kvalitativt casestudie og er inddelt i en kortlægningsfase, en udviklingsfase og en iværksættelsesfase. De kvalitative casestudier kombinerer etnografisk feltarbejde med enkelt- og fokusgruppeinterview. I praksisdelen afprøves en ny model for organisering af samskabelse.

Hvem finansierer: Velux Fonden
Samarbejdspartner(e): Morten Frederiksen, Aalborg Universitet (AAU), er projektleder for det samlede projekt. Udover KORA bidrager disse også til projektet: Professor Lars Skov Henriksen (AAU), Lektor Katrine Vitus (AAU), Anne Lejback Jørgensen (Røde Kors), Torben Færk (Ældre Sagen), Jakob Myschetzky (Dansk Flygtningehjælp), Denise Bakholm (Aalborg Kommune).
Vidensområde: Social
Kontakt

Tine Rostgaard

Professor i komparativ social- og velfærdspolitik

4274 3445 / tiro@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev