KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Undersøgelse i gang

Styrket civilsamfundsdeltagelse for borgere med handicap

Nye partnerskaber skal styrke netværk og livskvalitet for borgere med handicap. Projekterne arbejder med frivillige med en særlig faglighed, og KORA gennemfører en evaluering af projekterne.

Udskriv Del på
Projektleder: Helle Hygum Espersen
Projektmedarbejdere: Leif Olsen
Projektperiode: Marts 2017 - januar 2018
De to partnerskabsprojekter skal udvikle og afprøve tilbud til voksne borgere med handicap, der modtager ydelser i henhold til serviceloven. Modelfoto: Lars Degnbol/KORA

Baggrund

To nye partnerskaber i henholdsvis Fredericia og København har modtaget satspuljemidler til at udvikle et samarbejde mellem kommune og civilsamfund, hvor aktiviteterne indeholder ’Frivillig faglighed’. ’Frivillig faglighed’ er frivillige, der besidder en særlig faglighed, der kan skabe værdi sammen med borgere med handicap.

I de to partnerskabsprojekter består de frivilliges faglighed bl.a. i kunstneriske og socialfaglige kompetencer, og deres konkrete bidrag består i, at de arrangerer eller deltager i kunsthold i dagtilbud for borgere med handicap, aftenskolehold for både frivillige og borgere med handicap, udflugter til Statens Museum for Kunst, større sociale arrangementer og kontinuerlige cafe-arrangementer. Fælles for de konkrete aktiviteter er, at det udfoldes i et samarbejde mellem faglige frivillige, borgere med handicap og medarbejdere fra kommunen.

De to partnerskabsprojekter skal udvikle og afprøve tilbud til voksne borgere med handicap, der modtager ydelser i henhold til serviceloven. Formålet er, at aktiviteter, der er drevet og udført af de frivillige i samarbejde med borgere med handicap, skal styrke borgernes livskvalitet, netværk, inklusion og deltagelse.

KORAs evaluering

KORAs evaluering har fokus på at undersøge, hvilken betydning organiseringen af de to partnerskaber, de konkrete aktiviteter i projekterne og samspillet mellem borgere med handicap, frivillige og kommunale medarbejdere har for borgernes handlerum og oplevede udbytte. At arbejde med partnerskaber og samarbejder mellem frivillige, borgere og kommunal myndighed stiller nye krav til aktørerne.

Evalueringen undersøger bl.a.:

  • Hvilke krav stiller de nye partnerskaber til de forskellige aktører, og hvilke afgørende elementer rummer samarbejdet i forhold til organisering og forankring i egen organisation og i lokalsamfundet?
  • Hvilke handlerum skaber de konkrete aktiviteter for borgere med handicap, og hvordan udspiller det konkrete samspil mellem frivillige faglige, borgere med handicap og medarbejdere i kommunen sig?
  • Hvilket udbytte oplever borgere med handicap ved at deltage i aktiviteter sammen med de faglige frivillige?

Metoder

De to partnerskabsprojekter har gennem 2015-16 indsamlet data om projekterne. Indsamlingen er sket inden for rammerne af et dokumentationskoncept, som KORA og de to partnerskabsprojekter udviklede i 2015-16. Disse data vil nu indgå i KORAs evaluering af projektet.

Derudover gennemfører KORA en heldagsworkshop for de to partnerskabsprojekter, og KORA vil indsamle egne data gennem casestudier i begge projekter. KORAs dataindsamling gennemføres som to casestudier og indeholder interview med både kommunale medarbejdere, borgere med handicap, frivillige og de to partnerskabers repræsentanter.

Endelig vil KORA supplere evalueringen med et mindre litteraturstudie, der kan perspektivere resultaterne. Den samlede mængde af data samt inddragelsen af relevant litteratur vil sikre generaliserbarhed i evalueringens analyser.

Hvem finansierer: Socialstyrelsen
Vidensområde: Social
Kontakt

Helle Hygum Espersen

Seniorprojektleder

4050 5674 / hees@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev