KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Notat

Mellemtid for folkeskolen: Hvad gør en forskel i praksis?

Resultater fra følgeforskningsprogrammet for folkeskolereformen
Hvilke elementer i undervisning og ledelse gør en forskel for elevernes læring og trivsel? Det er det centrale spørgsmål i et nyt hæfte, der samler en række resultater fra følgeforskningsprogrammet for folkeskolereformen. Hæftet er udgivet i fællesskab af SFI og KORA.
Udskriv Del på
Forfattere: Mette Deding, Vibeke Normann Andersen og Trine Jørgensen
Udgivet: Februar 2017

Mellemtid for folkeskolen: Hvad gør en forskel i praksis?

Hæftets fokus er på, hvilken undervisning og ledelse på skolen, der gør en forskel for elevernes læring og trivsel. Modelfoto: Ricky John Molloy/KORA

Da folkeskolereformen trådte i kraft i 2014, igangsatte Undervisningsministeriet et stort følgeforsknings- og evalueringsprogram. Formålet er bl.a., at skoler og kommuner
løbende kan lære af de erfaringer, der gøres med at implementere reformen. KORA og SFI gennemfører evalueringen i samarbejde og har nu samlet de væsentligste resultater fra nogle af de første undersøgelser.

Fælles for undersøgelserne er et fokus på, hvilken undervisning og ledelse på skolen, der gør en forskel for elevernes læring og trivsel.

Du kan læse om disse temaer:

  • Læring og trivsel
  • Faglig interesse og deltagelse
  • Lærerens rolle
  • Bevægelse i undervisningen
  • Lektiehjælp og faglig fordybelse
  • Pædagogisk ledelse
  • Forandringsledelse
Hæftet bygger på tre rapporter

Bente Bjørnholt, Rasmus Højbjerg Jacobsen m.fl.: En længere og mere varieret skoledag.
Implementerings- og effektundersøgelse. KORA 2017

Søren C. Winter (red): Gør skoleledelse en forskel? Ledelse af implementeringen af folkeskolereformen. SFI-rapport 17:06, 2017

Anne Toft Hansen, Vibeke Myrup Jensen, Chantal Pohl Nielsen: Folkeskolereformen: Elevernes faglige deltagelse og interesse. En kvantitativ analyse af elevernes faglige deltagelse og interesse før og efter reformen. SFI-rapport 17:07, 2017


Type: Notat, Kort og klart
Udgiver: SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, København
Samarbejdspartnere: SFI
Hvem har finansieret: Undervisningsministeriet
Vidensområde: Børn og unge
Kontakt

Vibeke Normann Andersen

Forsknings- og analysechef

9135 6202 / vian@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev