KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Undersøgelse i gang

PISA 2018

Danmark deltager for syvende gang i PISA, som tester skoleelevers færdigheder – i denne runde i cirka 80 lande. KORA leder det danske PISA-konsortium, der står for gennemførelsen af undersøgelsen i Danmark.

Udskriv Del på
Projektmedarbejdere: Hans Hummelgaard og Jane Greve
Projektperiode: Maj 2016 - december 2020
Modelfoto: Ricky John Molloy/KORA

Baggrund

Hvert tredje år gennemfører samarbejdsorganisationen The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) den internationale PISA-test af skoleelevers faglige færdigheder i en lang række lande.

Det er syvende gang, PISA-undersøgelsen gennemføres, og Danmark har været med alle gange. Siden 2015 har KORA stået i spidsen for det danske PISA-konsortium, der ud over KORA består af Danmarks Statistik og Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse ved Aarhus Universitet.

Den internationale PISA-undersøgelse tester faglige færdigheder hos elever tæt på afslutningen af den undervisningspligtige periode. Det vil for PISA 2018 sige elever født i 2002.

I alt deltager cirka 80 lande i denne runde, og i Danmark trækkes cirka 9.000 elever fordelt på 400 skoler ud til testen.

Formål

Kort fortalt er formålet med Danmarks deltagelse i PISA at give et billede af, hvordan det står til med læringen i den danske skole. Det er en meget omfattende international undersøgelse, som 80 lande står bag i 2018. Det svarer til, at cirka 90 procent af verdensøkonomien er repræsenteret i undersøgelsen.

PISA giver stor viden om, hvor godt det danske skolevæsen forbereder eleverne på voksenlivet. Den giver indsigt i, hvilke forhold der – både i og uden for skolen – har betydning for, hvor godt eleverne er klædt på til deres videre færd i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Den gør det også muligt at se udviklingen i dette over tid.

Via internationale sammenligninger giver PISA et godt grundlag for at udpege, hvilke lande vi kan lade os inspirere af i forhold til udvikling af vores skolevæsen.

Omvendt kan PISA ikke bruges til at måle de danske skoler op mod hinanden eller til at vurdere, hvordan læringen udvikler sig på enkelte skoler eller i en kommune. Den kan heller ikke bruges som pædagogisk værktøj for den enkelte lærer eller skoleleder.

Metoder

Eleverne bliver i løbet af to timer testet i deres kompetencer inden for læsning, matematik og naturfag. I 2018 fokuserer undersøgelsen på læsning og vil udelukkende være computerbaseret.

Ikke alle elever besvarer de samme opgaver, og samlet set afdækkes dét, der svarer til cirka syv timers testmateriale.

I tillæg til testen besvarer eleverne spørgeskemaer om en række baggrundsforhold, for eksempel forældres opbakning til skolearbejdet og hjælp til lektier, ligesom der spørges ind til oplevelser af undervisningen, relationen til deres lærer, motivation og interesse for fag og læring, adgang til og anvendelse af it-udstyr mv.

Også skolelederen besvarer spørgeskemaer med baggrundsoplysninger om skolen, for eksempel om undervisningsressourcer, ledelse af skolen, herunder blandt andet lærernes faglige udvikling, brug af frivillige test, opmærksomhed på uro i klasserne mv.

Ved afrapporteringen sammenholdes testresultaterne med en række af baggrundsoplysningerne, hvilket blandt andet gør det muligt at afdække, om den sociale arv er stærkere eller svagere i Danmark sammenlignet med andre lande. Der udtrækkes særligt mange tosprogede elever i Danmark med henblik på at kunne få statistisk valide resultater også på undergrupper.

KORAs andel i projektet

KORA varetager den samlede projektledelse af PISA 2018 for Danmark. Hans Hummelgaard er National Projekt Manager i samarbejde med Vibeke Tornhøj Christensen. Derudover gennemfører KORA en række analyser med udgangspunkt i testresultaterne og baggrundsoplysningerne og står for udarbejdelsen af den samlede danske rapport.

Læs mere

Du kan læse mere på PISAs hjemmeside.

Hvem finansierer: Undervisningsministeriet
Samarbejdspartner(e): Aarhus Universitet, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse og Danmarks Statistik
Vidensområde: Arbejdsmarked og uddannelse og Børn og unge
Mere fra samme projekt
Kontakt

Jane Greve

Seniorforsker

4110 2622 / jagr@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev