KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

PISA 2015 – Problemløsning i samarbejde

Både danske piger og drenge ligger langt over gennemsnittet, når det gælder problemløsning i samarbejde i PISA 2015. Det viser en ny rapport. Kun i 10 ud af 51 lande klarer eleverne sig markant bedre end de danske.  
Udskriv Del på
Forfattere: Lena Lindenskov, Helene Sørensen og Niels Egelund
Udgivet: November 2017

PISA 2015 – Problemløsning i samarbejde

Både danske piger og drenge ligger langt over gennemsnittet, når det gælder problemløsning i samarbejde i PISA 2015. Modelfoto: Ricky John Molloy/VIVE

Baggrund

Problemløsning i samarbejde er en stadig mere udbredt del af det moderne menneskes dagligdag, og evnen til at løse problemer i samarbejde med andre har stor betydning for, hvordan menneskers liv og økonomi udvikler sig.

Det er baggrunden for, at problemløsning i samarbejde indgik som et ekstra domæne – ud over de tre klassiske domæner læsning, matematik og naturfag – i  den internationale undersøgelse PISA 2015. Undersøgelsen tester, hvor godt forberedte 15-årige elever er til at møde fremtidens udfordringer.

Resultater

Både danske piger og drenge scorer langt over OECD-gennemsnittet i PISA 2015, når det gælder problemløsning i samarbejde. Generelt er der en tendens til, at piger præsterer bedre end drenge i dette domæne. I Danmark er forskellen i de to køns præstationer imidlertid den laveste i Norden og lavere end forskellen for OECD samlet.

Derimod er forskellen i præstationen mellem elever med og uden indvandrerbaggrund markant større i Danmark, end tilfældet er for OECD-gennemsnittet.

Indvandrerelever præsterer også signifikant lavere i problemløsning i samarbejde, end man kan forvente i forhold til deres målte færdigheder i læsning, matematik og naturfag. Dette forhold er kun tilfældet i tre andre lande ud over Danmark.

Endvidere viser rapporten, at elevernes socioøkonomiske baggrund forklarer en mindre del af den danske variation i problemløsning i samarbejde, end den gør i de faglige præstationer. Det samme gør sig gældende for OECD-landene samlet.

Metode

PISA-undersøgelsen gennemføres hvert tredje år. Første gang var i 2000. Denne rapport bygger på undersøgelsen gennemført i 2015.

Testen i problemløsning i samarbejde bestod af en række digitale opgaver, hvor eleverne i samarbejde med virtuelle samarbejdspartnere skulle løse problemer. Deltagelsen i problemløsning var frivillig. 52 ud af 72 lande i PISA valgte at deltage. Data for Malaysia indgår dog ikke i alle opgørelser.

PISA er designet til at give en status på det danske uddannelsessystem set i et international perspektiv og give viden om, hvilke andre landes uddannelsessystemer der kan inspirere til at videreudvikle det danske.

Kontakt

Lena Lindenskov, lektor ved DPU, lenali@edu.au.dk, 26 30 66 81

Se også rapporten på DPU

Type: Rapport
Udgiver: VIVE, København
Samarbejdspartnere: Aarhus Universitet – Institut for Uddannelse og Læring (DPU) og Danmarks Statistik
Hvem har finansieret: Undervisningsministeriet
Vidensområder: Arbejdsmarked og uddannelse, Børn og unge
Kontakt

Jane Greve

Seniorforsker

4110 2622 / jagr@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev