KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Notat

Karakter- og prøveeffekter i de danske folkeskoler 2014-2016

Flertallet af folkeskolerne ligger i midterfeltet, når det gælder vurderingen af skolernes effekt på elevernes karakterer. To mindre grupper af skoler placerer sig henholdsvis over og under middel. Det viser en ny benchmarking af godt 900 folkeskoler landet over, som ser på skolernes karaktereffekter generelt, på naturfag, humanistiske fag og prøver.
Udskriv Del på
Forfattere: Jesper Wittrup
Udgivet: September 2017

Karakter- og prøveeffekter i de danske folkeskoler 2014-2016

Analysen finder, at der er små, men dog signifikante forskelle på de resultater, skolerne og kommunerne leverer, når der kontrolleres for elevernes baggrund. Modelfoto: Ricky John Molloy/VIVE

Baggrund

VIVE har på opdrag af TV2-Regioner foretaget en analyse af folkeskoleelevernes eksamensresultater i perioden fra 2014 til 2016. Formålet med analysen er at gøre det muligt at identificere kommuner og skoler, der i særlig grad har givet eleverne et bedre (eller dårligere) resultat ved de afsluttende prøver, end man ville kunne forvente ud fra elevernes baggrund.
For hver skole er der foretaget et estimat af karakter- og prøveeffekt. Karaktereffekten er den selvstændige effekt, skolen har på elevens eksamensresultat, når der blandt andet er kontrolleret for socioøkonomiske baggrundsvariable. Prøveeffekten er skolens effekt på sandsynligheden for, at eleven i det hele taget går op til eksamen.

Konklusion

Analysen finder, at der er små, men dog signifikante forskelle på de resultater, skolerne og kommunerne leverer, når der kontrolleres for elevernes baggrund. Undersøgelsen omfatter 921 skoler i landets 98 kommuner. Den viser, at det store flertal af skoler, nemlig 683, placerer sig i gruppen ’middel’, når det gælder generelle karaktereffekter. 111 skoler ligger ’over middel’, mens 127 skoler placerer sig ’under middel’.

I analysen har vi også set på skolernes effekt på henholdsvis naturfag og humanistiske fag og effekt på prøvekarakter. Derudover har vi beregnet karaktereffekten på kommuneniveau. Her ligger 51 af kommunerne på ’middel’ niveau, mens 16 kommuner klarer sig ’over middel’, og 31 kommuner ligger ’under middel’.

I bilaget i notatet angives, hvilke skoler og kommuner der i de seneste år har præsteret signifikant bedre eller signifikant dårligere end gennemsnittet. 

Metode

Analysen er baseret på hierarkiske (”multi-level”) regressionsmodeller.

Type: Notat
Udgiver: VIVE, København
Hvem har finansieret: TV2 Regioner
Vidensområder: Arbejdsmarked og uddannelse, Børn og unge