KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Undersøgelse i gang

Peer-to-peer fællesskaber for udsatte borgere

Borgere, der er udsatte og sårbare på grund af fx hjemløshed, misbrug, ensomhed eller psykiske problemer, kan hjælpe hinanden ved at dele livserfaringer i peer-to-peer fællesskaber. I dette projekt indgår ti kommuner partnerskaber med frivillige organisationer om at udvikle og afprøve forskellige former for peer-to-peer forløb for udsatte borgere.

Udskriv Del på
Projektleder: Leif Olsen
Projektmedarbejdere: Anne Petersen og Helle Hygum Espersen
Projektperiode: December 2016 - juni 2018
Modelfoto: Sine Fiig/KORA

Baggrund

En række kommuner og frivillige skal i samarbejde udvikle og implementere bruger-til-bruger eller peer-to-peer fællesskaber for og med socialt udsatte borgere med sociale problemer som hjemløshed, vold eller misbrug. Projekterne er støttet af 13,1 mio. kr. satspuljemidler.

Formål

Socialstyrelsen har bedt KORA om at evaluere ti af disse projekter. Erfaringerne skal formidles i en håndbog til andre kommuner og frivillige organisationer.

Evalueringen er designet, så den både respekterer projekternes forskelligheder og udnytter mulighederne for at sammenligne dem på tværs, enten i deres helhed eller i forhold til fælles tværgående kerneelementer og faktorer.

Metoder

KORAs skal bidrage med disse fire elementer:

  1. Evaluering af de enkelte projekter gennemføres med udgangspunkt i forandringsteorier og en dokumentationsmodel, som projekterne bruger til at dokumentere deltagere, aktiviteter, resultater og vurderinger af effekter i peer-to-peer forløbene.
  2. Litteraturstudie, hvor relevant litteratur opspores og udvælges i forhold til relevans for udviklingen af de forskellige måder at arbejde med peer-to-peer.
  3. Evaluering af tværgående kerneelementer og faktorer, hvor erfaringerne fra de ti projekter analyseres på tværs.
  4. Udarbejdelse af håndbog, der skal formidle erfaringer og viden til andre kommuner og frivillige organisationer.

KORAs andel i projektet

KORA gennemfører evalueringen og udarbejdelse af håndbogen i et udviklingsorienteret samarbejde med de frivillige organisationer og kommunerne i de ti projekter samt Socialstyrelsen.

Hvem finansierer: Socialstyrelsen
Vidensområde: Social
Kontakt

Leif Olsen

Programleder for Social

3158 7781 / leol@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev