KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Notat

SØM: Socialøkonomisk investeringsmodel

Eksempler på beregninger
VIVE og Incentive har udviklet den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, for Socialstyrelsen. Modellen kan hjælpe kommuner og andre med at regne på de økonomiske konsekvenser af sociale indsatser. Her kan du se forskellige eksempler på beregninger.
Udskriv Del på
Udgivet: Januar 2018

SØM: Socialøkonomisk investeringsmodel

I denne samling af beregninger finder du eksempler på, hvordan SØM kan anvendes med ud-gangspunkt i faktiske sociale indsatser i Danmark. Samlingen kan fx benyttes som inspiration til egne beregninger. Indholdet er dog blot beregningseksempler og de bagvedliggende forud-sætninger i hvert enkelt eksempel er centrale for resultaterne.

For hvert eksempel findes således også et uddybende notat med beskrivelse af forudsætningerne for beregningen, som du kan finde her på vive.dk. På Socialstyrelsens hjemmeside kan du for hver af beregningerne downloade en version af SØM, hvor specifikationen af beregningen fremgår.

Om SØM

Den Socialøkonomiske investeringsmodel, SØM, er et beregningsværktøj i Excel. Den kan bruges til at beregne nettogevinsten for det offentlige ved en social indsats. Nettogevinsten er summen af indsatsens omkostninger og de forventede økonomiske konsekvenser. De følger af den effekt, indsatsen har på borgeren (også kaldet deltageren). Bemærk, at det ikke kan forventes, at alle former for sociale indsatser generer økonomiske gevinster.

SØM kan bruges af alle, der ønsker mere viden om, hvordan en social indsats påvirker de offentlige kasser i en kortere eller længere periode.

Beregninger og resultater baserer sig på de oplysninger, som brugerne indtaster i SØM. Det er oplysninger vedrørende indsatsens omkostninger, dens effekt på deltagerne samt konsekvenserne for det offentlige. Man kan bruge viden fra SØMs vidensdatabase som udgangspunkt for beregningen, hvis man ikke har disse oplysninger til rådighed i det konkrete tilfælde.

SØMs vidensdatabase indeholder overordnede skøn baseret på en række generelle forudsætninger og antagelser. Disse skøn kan derfor være mere eller mindre repræsentative for den konkrete indsats og målgruppe, man vil undersøge. Det skal man være opmærksom på, når man bruger SØMs vidensdatabase, og når man vurderer resultaterne.

Type: Notat
Udgiver: VIVE, København
Samarbejdspartnere: Incentive
Hvem har finansieret: Socialstyrelsen
Vidensområder: Social, Økonomi og administration
Kontakt

Mette Verner

Professor MSO

2444 7088 / meve@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev