KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Køb og salg af pladser på det specialiserede socialområde

En analyse af kommunerne i Region Sjælland, 2014-2015
Kommunerne i Region Sjælland handlede i 2015 med pladser i botilbud og anbringelsessteder i næsten samme omfang som i 2014. I 2015 gik cirka 60 procent af de samlede udgifter til køb af pladser hos eksterne leverandører.
Udskriv Del på
Forfattere: Steffen Kruse Juul Krahn og Kasper Lemvigh
Udgivet: Juni 2017

Køb og salg af pladser på det specialiserede socialområde

Både på voksenområdet og på børne-/ungeområdet er der stor forskel blandt Region Sjællands kommuner, når det kommer til køb og salg af botilbuds- og anbringelsespladser. Modelfoto: Lars Degnbol/KORA

Køb og salg af botilbudspladser til voksne

Kommunerne i Region Sjælland brugte i 2015 en større andel af deres samlede botilbudsudgifter til at købe pladser hos eksterne leverandører set i forhold til kommunerne i de øvrige regioner. I Region Sjælland var købsandelen 62 procent, mens den i de øvrige fire regioner lå mellem 52 og 59 procent. Den større samlede købsandel i Region Sjælland dækker blandt andet over et relativt højt niveau af køb hos private leverandører i sammenligning med andre kommuner. Region Sjællands kommuner har haft en lille stigning i eksterne køb af pladser fra 2014 til 2015 (ét procentpoint), hvilket ikke afviger markant fra det landsdækkende billede, hvor der har været stabilitet.

Indtægterne fra salg af botilbudspladser i kommunerne i Region Sjælland er 2.019 kr. pr. 18-64-årig indbygger i 2015, hvilket er højere end i kommunerne i de øvrige regioner. Region Sjællands kommuner har også haft et fald i salgsindtægterne fra 2014 til 2015 på 4 procent. På landsplan har faldet været på 3 procent.

Køb og salg af anbringelsespladser til udsatte børn og unge

Kommunerne i Region Sjælland brugte i 2015 en relativt stor del af deres samlede anbringelsesudgifter til at købe pladser hos eksterne leverandører. I Region Sjælland var købsandelen 60 procent, mens den i de fire øvrige regioner lå mellem 40 og 50 procent. Den større samlede købsandel i Region Sjællands kommuner dækker ligesom på voksenområdet over et relativt højt niveau af køb hos private leverandører (36 procent). Region Sjællands kommuner har fra 2014-2015 ligget nogenlunde stabilt, hvad angår eksterne køb af pladser, hvor der på landsgennemsnit var et fald på 5 procentpoint.

Indtægterne fra salg af anbringelsespladser i kommunerne i Region Sjælland er 1.514 kr. pr. 0-22-årig indbygger i 2015. Dette er højere end i kommunerne i de øvrige regioner. Region Sjællands kommuner har haft et relativt stort fald i salgsindtægterne fra 2014 til 2015 på 13 procent. På landsplan har faldet været 6 procent.

Forskelle mellem kommunerne i Region Sjælland

Både på voksenområdet og på børne-/ungeområdet er der stor forskel blandt Region Sjællands kommuner, når det kommer til køb og salg af botilbuds- og anbringelsespladser. Der er således kommuner, der køber meget mere eksternt end andre kommuner, ligesom der er kommuner, der har markant større indtægter fra salg af egne pladser til andre kommuner end de øvrige kommuner i Region Sjælland.

Baggrund

I 2016 udgav KORA en række rapporter, som sammenlignede udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede socialområde blandt de 17 kommuner i Region Sjælland. Som grundlag for fælles styringsinformation på området har Styregruppen for Rammeaftale Sjælland bedt KORA om at opdatere disse benchmarkinganalyser. Rapporten om køb og salg af pladser på det specialiserede socialområde er én af tre udgivelser, som præsenterer resultaterne fra opdateringen.

Metode

KORA har opgjort kommunernes udgifter til køb af botilbudspladser og anbringelsespladser hos andre kommuner, regionerne og private leverandører samt deres indtægter fra salg af pladser til andre kommuner. Undersøgelsens resultater bygger på oplysninger fra Danmarks Statistik. I enkelte tilfælde er opgørelserne korrigeret gennem dialog med enkeltkommuner.

Type: Rapport
Udgiver: KORA, København
Samarbejdspartnere: Styregruppen for Rammeaftale Sjælland
Vidensområder: Børn og unge, Social, Økonomi og administration