KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Nyhed, 16. maj 2017

Dårlig datakvalitet gør det svært for kommunerne at sammenligne prisen på sociale indsatser

Udskriv Del på

Fejl og mangler i data på socialområdet gør det i dag svært for kommunerne at få overblik over, om de betaler mere eller mindre for for eksempel et botilbud til voksne med handicap sammenlignet med nabokommunen. KORA har afdækket området.

Papirbunke på skrivebord
De store forskelle i data skyldes blandt andet, at ikke alle kommunens data om aktiviteter bliver indberettet til den fælles databank i Danmarks Statistik. Modelfoto: Ricky John Molloy/KORA

Der er i dag ikke megen hjælp at hente i nationale data på socialområdet, hvis en kommune gerne vil vide, om den betaler mere eller mindre for en bestemt type social indsats end nabokommunen. Heller ikke, hvis kommunen vil vide, om udviklingen i kommunens udgifter til for eksempel anbringelse af et barn på et socialpædagogisk opholdssted svarer til den, der er i andre kommuner. En sådan viden vil dog være en hjælp for kommunerne i forhold til at udpege, hvilke områder der kan være relevante at have fokus på, når de skal styre udgifterne og lave prioriteringer på socialområdet.

Det overblik kræver, at man for hver kommune ved, hvilke udgifter kommunen har haft til de specifikke sociale ydelser, og hvor mange borgere der har modtaget lige netop denne ydelse. Særligt sidstnævnte er for flere kommuner svært at få svar på ud fra de nationale data på socialområdet. Det viser en afdækning, som KORA har gennemført for Børne- og Socialministeriet.

– På voksenområdet har vi ikke et samlet overblik over, præcis hvor mange borgere der får de forskellige sociale indsatser, da halvdelen af kommunerne ikke har indberettet og godkendt data til Danmarks Statistik, siger Marianne Schøler Kollin, seniorprojektleder i KORA. Og for de kommuner, der har indberettet og godkendt data, viser vores undersøgelser på både børne- og voksenområdet, at datakvaliteten ikke er høj nok til, at data kan bruges til at sammenligne priser på sociale indsatser kommunerne imellem.

For mange af kommunerne er der nemlig stor forskel på, hvor mange modtagere af sociale ydelser der er registreret hos Danmarks Statistik, og hvor mange der er registreret i de enkelte kommuner.

Forskelle i data

De store forskelle i data skyldes blandt andet, at ikke alle kommunens data om aktiviteter bliver indberettet til den fælles databank i Danmarks Statistik. Seks af de otte kommuner, KORA har undersøgt på børneområdet, har for eksempel selv registreret over 20 procent flere børn i plejefamilie sammenlignet med det tal, der er registreret hos Danmarks Statistik.

– For at man kan sammenligne data på tværs af kommunerne, er det afgørende, at processen for indberetning og kvalitetssikring af data kommer til at fungere bedre, end den gør i dag, siger Marianne Schøler Kollin.

Der er mange grunde til, at der er fejl og mangler i data. Først og fremmest er kommunernes it-systemer til indberetning besværlige og uigennemskuelige at benytte, ligesom systemerne hos kommunerne og Danmarks Statistik ikke spiller særlig godt sammen, hvilket giver mange fejl i den automatiske indberetning fra system til system.

Undersøgelsen viser også, at registreringspraksis i nogle af kommunerne godt kan blive bedre. Derudover er det meget vanskeligt for kommunerne at kvalitetssikre data fra Danmarks Statistik, sådan som det foregår i dag. En høj datakvalitet kræver derfor stor opmærksomhed og prioritering af ressourcer fra kommunale ledere og medarbejdere – og det er ikke til stede i alle kommuner.

– Hvis man skal forbedre data på socialområdet, skal man sætte ind på flere fronter, herunder forbedring af it-systemerne, større gennemsigtighed og tilgængelighed i de data, kommunerne skal kvalitetssikre, samt mere ledelsesfokus på opgaven, siger Marianne Schøler Kollin.

Kontakt

Kasper Lemvigh

Seniorprojektleder

9135 6205 / kale@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev